DEBAT:

"Fra forvalter til politiker"

Af
Af Flemming Thornæs

byplanarkitekt og SF-kandidat

Skovlyet 4

Gadevang

Min vision for Hillerød by er, at vi skal fastholde den historiske kontinuitet. Vi skal bygge nyt med respekt for historien. Det gør man ikke ved at gå i højden. Derfor foreslår jeg og SF max 5 etager inden for den indre ringvej.
Min vision er en ny trafikplan for det centrale Hillerød. Den nuværende udvikling giver forstoppelse.
Min vision er, at der skal være plads til detaljer, til oplevelser. Har du nogensinde studeret kloakdæksler, bygningsfacader, vejbredder og gaderum i den centrale by, murstens mosaikken på Hillerød Station? Kik op og du finder pludselig et ur over et kvistvindue, bygningens navn, eller smedejern gitre på altaner af svundne tiders mestre.
Jeg er byplanarkitekt, med 30 års erfaring fra kommune, stat og EU, og ny i politik. Jeg er træt af den flade arkitektur, hvor det arkitektoniske udtryk kun kan aflæses som profitmaksimering. Jeg er træt af, at der ikke er politisk råstyrke til at bede en bygherre rende og hoppe, hvis han ikke følger en arkitekturpolitik. Men så skal man have en arkitekturpolitik og en stadsarkitekt, der kan forfægte den. Det går jeg og SF til valg på.
Min vision er, at Hillerød også en kommune. De enkelte bysamfund skal kunne fungere. Infrastrukturen er vigtig, også kollektivt og med tilfredsstillende intervaller. Men også digitalt. Bredbånd er en del af infrastrukturen og skal ikke kun udlægges, hvor det bedst kan betale sig. Der skal være tilfredsstillende kapacitet overalt. Det giver muligheder for digitale arbejdspladser i landdistrikterne.
Vores landskab er et kulturlandskab, skabt af virksomme mennesker igennem århundrede. Vi skal værne om historien og landskaberne, vi skal beskytte de gamle kirke- og skolestier, men vi skal også udnytte deres potentialer.
Man skal kunne se, at man kører ind i Hillerød kommune. Derfor skal der være allé træer langs alle overordnede veje.

Publiceret 14 November 2017 17:00

SENESTE TV