DEBAT:

“Nej til smagsdommere”

Af
Af Peter Ingemann Bentsen

konservativ byrådskandidat

Granbakken 51

Hillerød

Den arkitektoniske udformning af Hillerød centrum har fyldt meget i valgkampen. Særligt behovet for en stadsarkitekt er blevet taget op både på valgmøder og i aviserne. Jeg har meget svært ved at se, hvilket formål en stadsarkitekt vil tjene. I kommunen er der allerede ansat arkitekter, som kan sikre, at byggeriet opføres lovligt og efter aftaler.
Arkitektur er som udgangspunkt individuelt for den enkelte borger. Nogle vil have røde sten, andre gule og andre igen glas og stål. Den enes synspunkt er ikke bedre end den andens. Forskelligartede bygninger fremhæver gensidigt hinandens arkitektur. Er det ikke netop mangfoldigheden som gør en by spændende?
Det er snarere et spørgsmål om, at politikere og til dels forvaltning stiller krav til bygherre om kvalitet og udseende. Det er derfor de folkevalgte, som skal sikre, at vores by bliver pæn og harmonisk. Ikke en fin titel.
Rådgivning kan fås i et sag til sag samarbejde.
I valgkampen er der også blevet talt meget om at lytte til borgerne. Opførelse af markante bygninger i Hillerød som f.eks. det nye hotel på Markedspladsen kunne lægges i en form for ”vejledende høring”, og der kunne vejledende stemmes om 2-3 forskellige skitseforslag.

Publiceret 13 November 2017 19:00

SENESTE TV