DEBAT:

“Flere penge til børnene”

Af
Af Christina Thorholm

radikalt byrådsmedlem Formand for sundheds- og socialudvalget Skovgærdet 10

Nødebo

Dagtilbuddene i Hillerød får 2,6 mio. kr. fra 2018 til bedre normering, og det er jeg rigtigt glad for og det har jeg kæmpet for. Det er også med målet om, at der skal være mindst 60 % uddannede pædagoger i personalegruppen. Det vil betyde, at alle dagtilbud få et løft på mellem 2,34 og 11,64 timer pr. uge.
Når man kender til dagtilbuddenes normeringer, ved man, at også en lille ændring betyder en stor forskel for børnenes dagligdag.
Men vi skal arbejde på at få større forbedringer, for Hillerød Kommune har forsat normeringer, som ligger under landsgennemsnittet. Det har afgørende betydning for vores børns trivsel og udvikling, at vi gør det bedre, så der bliver mere tid til det enkelte barn.
Radikale har fokus på at skabe lige muligheder for alle børn. Derfor er vi glade for, at de daginstitutioner, der er særligt udfordrede, f.eks. fordi der er flere har børn med økonomisk eller social friplads eller børn, der har behov for særlig sprogstimulering forventeligt få tildelt mellem 13,46 og 31,70 flere timer pr. uge.
Disse timer vil kunne anvendes til sprogstimulerende aktiviteter, aktiviteter der understøtter inkluderende fællesskaber, øget forældresamarbejde mv.
Det er et skridt i den rigtige retning for at skabe lige muligheder for vores børn og en investering i mennesker.

Publiceret 13 November 2017 14:00

SENESTE TV