DEBAT:

“Embedsmændenes lønninger”

Af
Af F. Glud Konradsen Skanselyet 7

Hillerød

Der har i presse og TV været fokuseret på høje lønninger og høje aftrædelsesgodtgørelser til kommunale embedsmænd i mange af landets kommuner. Dette emne har jeg ikke set debateret i et utal af indlæg fra kandidater til Hillerød byråd. Hvorfor mon?
Ved min deltagelse ved et borgermøde på rådhuset fornylig konstaterede jeg, at adskillige embedspersoner havde bopæl i andre kommuner og afslørede et begrænset kendskab til lokale forhold, bl.a. den håbløse trafikale situation i centrum. Det er nok sundt med udenbys personale, men bør lokalkriteriet ikke tilgodeses mere i fremtiden?

Publiceret 13 November 2017 15:00

SENESTE TV