DEBAT:

Røde mursten? Vi alene vide….

Af
Af Peter Langer

spidskandidat SF Foderknægtsvej 14

Hillerød

Gå en tur igennem Hillerøds Bymidte og tal med nogle borgere. Spørg, hvad de synes om den måde, der ofte bygges højt, tæt og massivt på i Bymidten for tiden. Rigtig mange har en kritisk holdning. Og de er ikke SF'ere alle sammen!
Vi vil gerne have borgere til byen og også bygge tæt lige omkring Stationen, enig. Men meget af byggeriet mangler kvalitet og variation iflg. flere uafhængige arkitekter. Og der planlægges nu med 6-7 etager på Markedspladsen og i Østergade. Tæt på Slottet.
Tue Tortzen siger frit citeret, at de 5 politikere i MTU er enige om 'røde mursten i Bymidten og glas og beton ude i Favrholm' ved den nye station. Det er så deres smag. Men hvor er DET skrevet ned? Er forvaltningen enig? Hvad nu, hvis det næste MTU vil have gule sten og det næste igen glas og beton?
Det er da at spille hasard med Bymidtens fremtid.
Derfor mangler der en rød tråd for udviklingen af Bymidten. En arkitekturpolitik. Og en stærkere forvaltning, gerne en stadsarkitekt, som de har i Vejle, Næstved og Kolding. Så ikke smag, men faglighed bliver afgørende.
Nogle frygter, at en stadsarkitekt vil blive 'en enevældig smagsdommer'. Nej, han/hun skal selvfølgelig følge arkitekturpolitikken og kun rådgive politikerne, ikke beslutte. Lige nu har vi vel nærmest et enevældigt 5 mands styre. Uden nedskrevet politik. Vi alene vide, som Frederik d. 6. sagde.
Før Favrholmområdet fik sin helhedsplan var arkitekter og politikere samlet til bedømmelse af mange spændende forslag i en arkitektkonkurrence. Hvem lyttede mon mest til hvem? Arkitekternes faglige og kloge argumenter gjorde stort indtryk på os politikere, husker jeg.
Så SF siger nej tak til enevælde - og ja til lydhørhed over for borgernes meninger og arkitekternes faglighed, også i Bymidten.

Publiceret 12 November 2017 16:00

SENESTE TV