DEBAT:

“Folkeoplysning integrerer”

Af
Af Louise Fisker Truelsen

byrådskandidat (V)

Skansevej 104

3400 Hillerød

Folkeoplysning om børn, skole og medborgerskab for forældre med anden etnisk baggrund kan være vejen til en bedre integration.
For forældre med en anden etnisk baggrund, viser der sig ofte en række barrierer i forhold til at deltage aktivt i skolens og børnenes liv. Der kan være usikkerhed om, hvilke forventninger der stilles til dem som forældre, sproglige barrierer og kulturelle misforståelser når det gælder opdragelse, forældremøder i daginstitution/skole, skole-hjemsamtaler, lektier, klassens trivsel og den løbende dialog mellem daginstitution, skole og hjem. Pædagoger og lærere savner forældrenes engagement, og forældrene bliver fremmedgjort overfor det liv, børnene lever i skole og institutioner.
Jeg mener, at ved at bruge mange års erfaringer i den traditionelle folkeoplysning kan vi give forældrene den viden og ansvarsfølelse, der gør dem i stand til at deltage mere aktivt i børnenes hverdag, fritidsaktiviteter og det nære demokrati. En styrket integrationsindsats gennem folkeoplysning skal gøre forældrene til aktive medborgere med udgangspunkt i det nære liv. Dette er kompetencer, som rækker langt ud over skole- og institutionsverdenen og vil være af stor betydning for, hvordan forældrene indgår i samfundet som sådan, herunder ikke mindst på arbejdsmarkedet.

Publiceret 12 November 2017 13:00

SENESTE TV