DEBAT:

“Flere cykelstier i Hillerød Kommune”

Af
Af Karl Erik Rasmussen

cyklist og kandidat til byrådet Hillerød for Enhedslisten

Højager 245

Hillerød

Cykelstien til Nødebo er ved at blive lavet. Desværre er overkørslerne ved vejene forsinket, men arbejdet er i gang. Den del der går gennem skoven har kunnet prøves i gennem sommeren. Dejlig belægning.
I de næste 4 år skal der etableres flere cykelstier. Det er på Tamsborgvej, Holmegårdsvej, Frejasvej m.fl.
Flere er allerede planlagt. Det er vigtigt at planerne gennemføres. Et særligt problem er Milnersvej. Her er den mest realistiske løsning at etablere cykelsti på det øverste stykke af Milnersvej og cykelbaner i selve krydset op mod stationen.
Hillerød skal vær en god cykel-by. Det er den ved at blive. Et projekt som vi i Enhedslisten vil starte op, er at skabe sammenhæng imellem cykelstierne ved at lave de nødvendige forbindelser mellem cykelstierne og samtidig lave en bedre skiltning.
Vi vil arbejde for at planerne gennemføres og at der i alle nye bydele bliver gode cykelstier, og at der er cykelstier fra og mellem de mindre byer i kommunen.

Overkørsel Jespervej. Foto: Karl Erik Rasmussen.

Overkørsel Jespervej. Foto: Karl Erik Rasmussen.

Publiceret 12 November 2017 18:00

SENESTE TV