DEBAT:

Nyt byråd / separatkloakering?

Af
Af Jens Gammeltoft Smedievej 121 3400 Hillerød

Mange grundejere i Hillerød er i tvivl. Vil et nyt byråd tage 'Tvungen separatkloakering på privat grund' op igen?
Partierne Venstre, Ny Borgerlige og Dansk Folkeparti har svaret klart, at de står fast på afgørelsen om frivillighed. Socialdemokratiet har endnu ikke meddelt om de står fast ved beslutningen om frivillighed – den der med et stort flertal (25 – 2) blev vedtaget i Byrådet 26. oktober 2016.
Vil Socialdemokratiet i kommende byrådsperiode holde fast i de bærende og vedtagne principper – Ja eller Nej?
De bærende principper blev udsendt i en pressemeddelelse fra Venstre og Socialdemokratiet:
Ÿ Fælles løsninger og fælles finansiering
Ÿ Frivillig tilslutning er udgangspunktet
Ÿ Kommunen går forrest
Ÿ Forstærket oplysning om mulighederne for inddragelse af grundejerne
Ÿ Grundig analyse af udfordringer og løsningsmuligheder i stærkt befæstede områder
Mange grundejere er i tvivl, da Socialdemokratiet er i valgforbund med Enhedslisten / Fælleslisten, som klart går ind for tvang for enkelte grundejere. Citat: 'Grossererne i Øst Byen og andre områder kan bare betale'.
Ny spildevandsplan skal nu udarbejdes og vedtages i 2018. Det er en kæmpe opgave, der venter forude.
I min søgen efter viden om dette meget vigtige område har jeg været vidt omkring.
Den enkeltperson, der har givet mig mest viden om emnet, er Ole Stark fra Venstre. Han har stor viden og erfaring om regnvand/spildevand og bortskaffelse af samme.
Jeg håber helt klart, at han som valgt lokalpolitiker bliver hørt i arbejdet med den nye spildevandsplan.

Publiceret 11 November 2017 17:00

SENESTE TV