DEBAT:

“Garant for et bredt samarbejde”

Af
Af Dres Hansen

Konservativ kandidat til KV 2017 og Regionsrådet

Egholm 1 3330 Gørløse

Da jeg sagde ja til at kandidere til det kommende kommune- og regionsvalg var det – og det er det stadig – med et ønske om, at vi alle kæmper/samarbejder om at skabe nogle gode tværpolitiske resultater til glæde for den enkelte borger.
Har i mange år brugt tusindvis af timer på frivilligt arbejde. Et arbejde hvor jeg mange gange har haft fornøjelsen af og ansvaret for et stærkt samarbejdende team.
Et stærkt samarbejdende team er, når vi alle arbejder efter et fælles mål uanset køn, farve og politisk ståsted.
Det er derfor beskæmmende at være vidende til, hvordan en kampagne på Facebook for ”Aldrig mere Dorte Meldgaard” kan få lov til at florere – det er simpelthen for primitivt.
Lad nu hvert parti/kandidat på positiv vis gøre rede for ”hvorfor lige stemme på mig” og lad så vælgerne på demokratisk vis sammensætte de personer, der skal have ansvaret de næste 4 år – og det ikke på en baggrund af ”hvorfor ikke de andre”.
Håber på et bredt samarbejde til glæde for vore borgere og lad os undgå at starte med at genere hinanden – det er et rigtig dårligt udgangspunkt for de næste 4 års samarbejde.
Jeg personligt vil stå inde for et bredt samarbejde.

Publiceret 11 November 2017 15:00

SENESTE TV