DEBAT:

Nedbryd fordomme i psykiatrien

Af
Af Annette Rieva

byrådskandidat for Venstre

Pibe Møllevej 16

Alsønderup

Det er af afgørende betydning, at mennesker med psykisk sygdom ikke stigmatiseres ved at udelukke dem fra at bidrage til samfundet.
Ingen skal nødvendigvis parkeres på livslang førtidspension på grund af en diagnose. Jeg har oplevet mange mennesker med psykisk sygdom, der er kommet tilbage til et aktivt arbejds-, fritids- og familieliv, på trods af længerevarende indlæggelser. Alle skal have chancen.
I psykiatrien har jeg som sygeplejerske arbejdet under et paradigmeskifte, hvor den recovery-orienterede tilgang vandt indpas, frem for en tilgang hvor systemet vidste bedst.
Patienten er kommet i centrum under indlæggelse, det samme skal føres videre efter indlæggelse, når mennesker med psykisk sygdom bosætter sig i kommunen.
Vi skal som kommune understøtte det frie valg og medbestemmelsesretten, der må anses som en menneskeret.

Publiceret 10 November 2017 18:00

SENESTE TV