Kommunalpolitikere bruger mere og mere tid

Et byrådsmedlem bruger i dag dobbelt så meget tid som i år 1970, viser ny undersøgelse

Et stigende antal timer er, hvad der skal til for at læse dagsordner og bilag igennem og for at holde møder for landets byrådspolitikere. Det viser en ny undersøgelse fra VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Medlemmerne bruger i dag dobbelt så meget tid, som et byrådsmedlem gjorde i 1970, og arbejdstiden løber i gennemsnit op på 19 timer på en uge, viser analysen.
“Lokalpolitikerne oplever konflikter mellem deres arbejdsliv og privatliv. Over 60 procent angiver, at hvervet ”helt sikkert” eller ”til en vis grad” tager tid, der går ud over privatlivet,” lyder en af konklusionerne. Men tiden fører også resultater med sig.
“Mange kommunalbestyrelsesmedlemmer finder, at det lykkes dem at få gennemført mærkesager. Både den selvopfattede indflydelse på mærkesager og på kommunens budget er steget i forhold til i 2009,” står der også.

84 procent genopstiller

Undersøgelsen viser også, at 84 procent af de spurgte politikere vil genopstille ved valget den 21. november.
“Kommunalpolitikernes rolle og arbejdsvilkår spiller en stor rolle i forhold til, hvordan nærdemokratiet fungerer. Den stigende arbejdstid blandt kommunalbestyrelsesmedlemmer giver anledning til opmærksomhed, eftersom et for stort arbejdspres kan have konsekvenser for den politiske rekruttering. Derfor er en vigtig debat, hvad man kan gøre for at mindske arbejdsbyrden. Ligeledes er der god grund til løbende at følge udviklingen i lokalpolitikernes arbejdspres og arbejdsvilkår i bredere forstand,” skriver VIVE.

Steder at spare

Hvis der skulle komme flere penge i kassen, og de kunne bruges, anfører politikerne, at folkeskolen, dagtilbuddene og ældreområdet stod over for et løft. Hvis politikerne skal pege på steder at spare, peger de på administration, vejvæsen, idræt, kultur og fritid som steder, der stod over for at modtage færre penge.
Og når der er store sager til afstemning rundt omkring i byrådene, er der gerne enighed, viser undersøgelsen også.
“Både i dag og i tidligere undersøgelser er kommunalpolitikerne i højere grad enige end uenige i, at flertallet af de væsentligste beslutninger i kommunalbestyrelsen bliver truffet i enstemmighed. Dette kan ses som et udtryk for en stærk tradition for konsensus i kommunerne,” skriver VIVE.
Analysecenteret har fået svar fra 838 byrådsmedlemmer fra Danmark. Undersøgelsen skete også i 2009 og i 2013.
jbt

Publiceret 09 November 2017 06:00

SENESTE TV