DEBAT:

Tryghed for ældre

Af
Poul Mose Hansen (V) byrådskandidat Ridehusvej 16

3400 Hillerød

Der kommer flere ældre til i de kommende år. Vi lever længere. Nogen lever længere med et godt helbred. For andre er det anderledes.
Jeg ser for mig en kommune, hvor man er tryg ved, at der i bred forstand bliver taget hånd om en på en værdig måde, når der er behov. De generationer, der i de kommende år bliver ældre, er vant til at kunne bestemme selv. Selv træffe beslutninger, om de ønsker hjælp eller tilbud om hjælp tilpasset den enkelte. Det skal vi som kommune have et svar på.
Og mit og Venstres svar er, at tilbuddene skal kunne differentieres og tilpasses den enkeltes behov og ønsker. Det kan gøres ved at indføre frit valg ordninger i langt højere grad. Jeg er personligt også helt åben over for, at den enkelte skal have mulighed for tilkøb af ydelser. Men basisniveauet skal være i orden. Det er et skridt på vejen, at der nu i budgettet efter Venstres ønske sker en opdeling af plejen mellem den personlige pleje og rengøring.
Vi skal også sikre, at den personlige pleje sker i trygge rammer. Det betyder, at den enkelte ikke skal møde nye plejere gang på gang. Det handler om en etisk tilgang til plejen af ældre med særlige behov.
Vi skal have tilstrækkelig kapacitet på vores plejehjem, beskyttede boliger med videre til at klare udfordringerne.
I livets sensommer har man ikke tid til at vente. Men den ældre generation forventer også, at der er andre muligheder i form af sociale aktiviteter. Vi skal have tilstrækkelige tilbud til ældre, så vi blandt andet kan modvirke ensomhed.

Publiceret 05 November 2017 21:00

SENESTE TV