En ny lokalplan for ’Liv og glade dage i Lille Lyngby’ blev vedtaget i byrådet. Kort: Landskabsarkitekterne Roskilde

En ny lokalplan for ’Liv og glade dage i Lille Lyngby’ blev vedtaget i byrådet. Kort: Landskabsarkitekterne Roskilde

Ny lokalplan:

Klar til lege-redskaber og multibane i Ll. Lyngby

Byrådet vedtog lokalplan med nye muligheder for udendørsarealerne ved Kornmarkskolen i Ll. Lyngby

Fitness- og legeredskaber. En multibane. Skov- og bakkelandskab at lege på. Og en beachbane.
Byrådet vedtog for en måneds tid siden en ny lokalplan for området omkring Kornmarkskolens afdeling i Ll. Lyngby.
“Det er et fantastisk, flot og stort projekt, som har opbakning fra hele lokalområdet - da det både tilgodeser elever, lærere og pædagoger i skolen og idrætsforeningen, men også andre borgere i lokalområdet og interessenter i Hillerød kommune,” sagde Camilla Hay (V) på byrådsmødet.
Læs også: Lokalplan i høring: Boliger og sognehus i Østergade
Lokalplanen gør det muligt at etablere de nye idrætsfaciliteter ved skolen, herunder en 11-mands bane og parkeringspladser vest for skolens område. Planen har været i høring fra 6. juni til 1. august. Vejdirektoratet, som vejmyndighed for Amtsvejen, har ikke gjort indsigelse, men er kommet med et par forslag, blandt andet om opsætning af et trådhegn ud mod Amtsvejen. Ændringerne er indarbejdet i planen.

Naboklage

En nabo til området har desuden klaget over høringsprocessen, hvor han ikke mener, han er blevet inddraget. Han er desuden bekymret for, at multibanen, skateranlægget og beachbanen vil skabe for meget støj og uønsket adfærd i aften- og nattetimerne.
Klagen har dog ikke givet anledning til de store ændringer. Dog har beboerens bekymring for den isolerede placering af beachbanen medført, at beachbanens placering ikke er fastlagt, men at den kan etableres på de resterende udearealer.
Fik du læst: Den Lille Færges sidste tur blev en flyvetur

Gennemarbejdet

Camilla Hay glædede sig over, at lokalplanen nu blev vedtaget med opbakning fra hele byrådet:
“Det er et gennemarbejdet projekt, som er båret af frivillige kræfter fra lokalområdet. Projektet lægger op til åben skole, hvor man bruger de faciliteter, som området har, og det vil kunne bidrage til undervisningen. Det har stor betydning, at byrådet vil udvikle i Hillerøds mindre lokalsamfund også, og ikke kun i indre by,” sagde hun.
Nu skal arbejdet med at skaffe penge til redskaber, multibane og så videre i gang. Pengene kan enten komme fra kommunen eller fra fonde, som frivillige at ved at søge penge til projekterne hos.

null

Publiceret 31 October 2017 18:45