DEBAT:

Flot miljøresultat kan blive bedre

Af
Tue Tortzen (EL)

kandidat til KV17

formand for miljø

og teknikudvalget Slettebakken 1 Hillerød

I 2010 aftalte Hillerød Kommune med Danmarks naturfredningsforening at vi skal nedsætte vores CO2-udledning med to procent om året. I miljø- og teknikudvalget satte vi et højere mål, nemlig at CO2-udledningen fra kommunens aktiviteter skal være nedsat med 35 procent i 2020.
Ved nytår 2016 udledte vi 28 procent mindre og med det tempo, når vi over målet på 35 procent i 2020.
I særdeleshed fordi Hillerød Forsyning går fra gas til flisfyring. Når det nye værk på Rønnevangs Allé kommer helt op at køre, vil vi bruge meget mindre.
Når det næste varmeværk bliver bygget på Solrødgård, er det helt slut med gas.
Det rykker meget i regnskabet, fordi opvarmning er den helt store post i kommunens forbrug. Alene skolerne bruger cirka halvdelen af vores energi til opvarmning.
Derfor er det også på skolerne, vi har brugt flest penge på efterisolering, udskiftning af lyskilder og ventilatorer, nye vinduer og andet, som sparer på varmen.
Siden 2010 har vi brugt omkring 150 millioner på energiforbedringer. Det er mange penge, men hver gang vi sparer CO2, sparer vi også penge, så på den lange bane bliver vi belønnet for at passe på miljøet.
Statistik er jo en vanskelig sag. Hjemmeplejen kører mere i bil end i 2010 - mens vi ikke har tallene med fra Vej og Park, fordi Hede Danmarks kørsel ikke kommer med i regnskabet.
Men vi kan se, at de penge, vi investerer, er givet godt ud, og at vi er foran målene.
Forude ligger som sagt mere flis og mindre gas i fjernvarmen , men den helt rigtige løsning er Geo-Termi, varmt vand fra undergrunden. Det vil give billigere fjernvarme og store CO2-besparelser. Men der skal presses på politisk - ikke alle partier har en afklaret holdning til sagen.
Når vi overtager gadelyset fra Verdo, kan vi udskifte de mange forældede, strømslugende lamper med LED-lys og opnå store besparelser.
Kørsel i kommunale biler vejer også i regnskabet. Løsningen er at anskaffe el-biler efterhånden, som de andre skal udskiftes.
Enhedslisten foreslår, at vi sætter målet til 50 procent mindre CO2-udledning fra kommunens aktiviteter, når næste valgperiode er slut i 2021.

Publiceret 11 October 2017 17:00

SENESTE TV