DEBAT:

Job og lære- og praktikpladser til de unge – en del af erhvervsvenligheden

Af
Michael Liesk (SF) KV17 kandidat Humlehaven 16

3400 Hillerød

Forbundet 3F har i forbindelse med kommunevalget offentliggjort en omfattende rapport om kommunernes anvendelse af klausuler. I Hillerød er indekstallet for sociale klausuler 81, mens der mangler en del i forhold til uddannelsesklausuler, hvor indekstallet blot er 16.
Der er i øjeblikket 78 praktikpladssøgende alene i vores kommune, og tal fra 2015 viser, at der var over 10 procent unge under 25 år uden hverken job eller uddannelse i Hillerød kommune en stigning fra 2014.
På landsplan mangler over 12.000 en lære- eller praktikplads, det kan vi simpelthen ikke være bekendt.
Kommunerne og regionerne må atter stramme op på og indføre uddannelsesklausuler i alle led. Faldet i anvendelse af disse klausuler kan være en årsag til de manglende praktik- eller lærepladser, men det kan samtidigt undre, at der med den stigende aktivitet på arbejdsmarked ikke åbnes flere døre for de unge rundt om i virksomhederne.
Når så Dansk Byggeri eller Dansk Industri efterlyser ”erhvervsvenlighed” også her i kommunen, så må det da også være en del af ”venligheden”, at de får deres medlemsvirksomheder til at ansætte en ung eller oprette en læreplads.

Publiceret 10 October 2017 15:00

SENESTE TV