DEBAT:

Venstre værner om de frivillige foreninger

Af
Hans Andersen (V) (MF)

valgt i Nordsjællands Storkreds

Fyrrebakken 24

3600 Frederikssund

For Venstre er det afgørende, at vi har et samfund, hvor folk har lyst til at give en hånd med. De frivillige foreninger og ikke mindst de frivillige yder en særlig indsats, som er med til at sikre sammenhængskraften i samfundet.
Venstre har styrket det frivillige arbejde med bedre muligheder for at bidrage positivt til samfundet, når man modtager dagpenge og efterløn, hvilket den tidligere regering ikke kom i mål med. Og der er en civilsamfundsstrategi på trapperne, der skal sikre, at borgere og organisationer har de bedste muligheder for at tage et personligt ansvar i deres lokalsamfund. Derfor falder det lidt til jorden, når Christine Antorini (S) flyver til tasterne og angriber regeringen for at modarbejde de frivillige foreninger.
For Venstre og regeringen har det aldrig handlet om at straffe de frivillige eller at svinge sparekniven mod foreninger, der udfører en social indsats i diskussionen om momskompensation. Og hvis Christine Antorini tænker godt efter, så tror jeg også, at hun ved det inderst inde.
Forslaget er taget af bordet. Men listen over ansøgere og modtagere af foreningers momskompensation har vokseværk, og derfor er det vigtigt, at vi fremadrettet sikrer, at der både er råd til festivaler og humanitære organisationer.

Publiceret 09 October 2017 18:00

SENESTE TV