DEBAT:

LA efterlyser erhvervsstrategi for Hillerøds lokalsamfund

Af
Elisabeth Stieper Tofte (LA)

kandidat til KV17 Favrholmvænget 100 Hillerød

Der tales meget om Hillerød Torv, Hillerøds ByForum og udviklingen af midtbyen, og der er i budgetterne aftalt fri parkering, og store investeringer planlægges over de næste år.
At der skal være fokus på Hillerød bys udvikling, bakker Liberal Alliance i høj grad op om. Men det er fra et erhvervspolitisk perspektiv vigtigt at huske, at Hillerød Kommune er langt mere end Hillerød by og nye udviklingsområder i udkanten af Hillerød by. Kommunen indeholder en lang række større og mindre landsbyer, som hver især har egne styrkepositioner såvel som udfordringer. Desværre reflekteres denne - ellers ganske indlysende - sandhed ikke i Hillerød kommunes erhvervsstrategi. Syv gange kan man således læse om Hillerød Syd, men ikke én gang nævnes Skævinge, Nødebo, Gadevang eller et af de øvrige selvstændige samfund, som findes inden for kommunens grænser.
Det er en selvfølge, at Hillerød som den store og dominerende by i kommunen skal være motor for meget af den lokale udvikling, men det er en fejlprioritering helt at undlade at have visioner for erhvervsudviklingen i resten af kommunen.
Derfor vil jeg og Liberal Alliance gerne have revideret Hillerød Kommunes Erhvervsstrategi således, at de mindre lokalsamfund indarbejdes i en fremtidig erhvervsstrategi.

Publiceret 07 October 2017 17:00

SENESTE TV