DEBAT:

Fredelige og sikre gågader i Hillerød

Af
Louise Colding Sørensen (S)

gruppeformand

og Thomas Brücker Larsen (S)

kanidat til KV17

Vi er trætte af, at der er så mange lastbiler i vores gågader langt ud over den tid, hvor de må læsse af og på. Problemet er, at reglerne ikke bliver overholdt. En arbejdsgruppe under ByForum er i fuld gang med at se på, hvad vi kan gøre, så gaderne igen bliver til kunderne, gæsterne og borgerne i al almindelighed.
En idé er, at der kun må køres i sidegaderne, men beboerne skal jo kunne komme ind med bilen, man skal kunne sive igennem til apoteket og nogen gange skal noget ekstraordinært stort bare læsses af så tæt på butikken som muligt. Dér vil en slags pullerter, der kan sænkes og hæves, være en oplagt mulighed.
Det kan også hjælpe os med noget andet, som har med vores tryghed og sikkerhed at gøre.
Vi har gennem de seneste år oplevet terror i flere lande, hvor helt almindelige køretøjer er mejet ind gennem folkemængder.
Selvom PET mener, at sandsynligheden for et angreb er størst i København, så er Socialdemokraterne meget bevidste om, at det også kan ske i Hillerød.
Derfor vil Socialdemokratiet støtte, at vi i forbindelse med den planlagte renovering af belægningerne i vores gågader får fjernbetjente pullerter, der sikrer, at kun folk med lovligt ærinde kan køre ind i vore gågader.

Publiceret 06 October 2017 05:00

SENESTE TV