DEBAT:

Folkeskolen er til for børnene

Af
Poul Mose Hansen (V) byrådskandidat KV17

Ridehusvej 16

3400 Hillerød

Venstre prioriterer, at vi kan tilbyde vores børn en tidssvarende folkeskole. Det gælder de fysiske rammer, herunder moderne teknologi. Men det gælder ikke mindst dygtige og engagerede lærere og ledere.
Jeg har også været barn engang. Vi har haft børn både i folkeskoler og i privatskoler i Hillerød. Jeg har i en periode på seks år været medlem af bestyrelsen på Marie Mørks Skole.
Så at skolegangen er helt afgørende for børn og forældre, er jeg meget bevidst om. Jeg er også meget bevidst om forældreansvar for opdragelse og skoleansvaret for læringen, herunder med afsæt i danske værdinormer.
Men vi skal også have øje for børns forskellighed. Der skal være valgmuligheder mellem typer af skoler. Lokale skoler skal betragtes som et vigtigt omdrejningspunkt for udviklingen af lokalsamfundene.
Vi skal kunne understøtte såvel de bogligt stærke, som de bogligt udfordrede. Vi skal kunne aflevere børn fra skolesystemet, der har mod på livet.
Jeg er derfor rigtig glad for, at vi i Venstre prioriterer skoleområdet meget højt.
Der skal i de kommende år investeres markant i vores skoler. Det skylder vi børnene. Det er deres fremtid, det handler om. Det har vi alle både et ansvar for og en interesse i.
Og når vi nu er ved skolerne. Mobning er uacceptabelt. Alle skoler skal derfor have en praktisk anvendelig antimobbe-politik.

Publiceret 05 October 2017 17:00

SENESTE TV