DEBAT:

Regeringen modarbejder de frivillige foreninger

Af
Christine Antorini MF (S) Hillerødkredsen

Nørrebrogade 38

København N

Hvorfor vil regeringen straffe de mange frivillige foreninger, der gør et kæmpe arbejde for at skabe fællesskaber mellem mennesker, hjælpe sårbare børn og voksne, styrke sundheden, hjælpe socialt udsatte og det mangfoldige fritidsliv, vi har i Hillerød?
Under den meget tekniske betegnelse at fjerne almennyttige foreningers 'moms-kompensation', skærer regeringen 155 millioner kroner fra de frivillige foreningers vigtige arbejde i sit finanslovsforslag.
Vi har netop haft Frivillig Fredag i Hillerød, der viser det righoldige foreningsliv i kommunen. Jeg har for eksempel selv haft fornøjelsen af at have være i frivillig-praktik hos Hjerteforeningen i Hillerød, der både støtter patienter og pårørende og laver gode fælles sundhedsaktiviteter.
Kulturnattens mange aktiviteter samt Frivilligcentrets 'Gode Gerninger' under Kulturnatten, der blev vist og hyldet sidste uge, viser også, hvor vigtigt frivilligarbejdet er.
Hvorfor vil Venstre, de Konservative og Liberal Alliance skære på dette vigtige arbejde? Og vil Dansk Folkeparti lægge stemmer til nedskæringerne i finansloven?
Det vil ramme det frivillige arbejde hårdt!

Publiceret 04 October 2017 18:00

SENESTE TV