DEBAT:

Flyt i tide- og mens I er to

Af
Bente Claudi (K) seniorudvalgsformand

Skovledet 87

Hillerød

Som formand for seniorudvalget i Hillerød har jeg engageret mig i udvikling af forskellige boformer til byens borgere. Ikke kun til de modne borgere, men til alle borgere i byen.
Undersøgelser viser, at det er vigtigt for livskvaliteten hos den enkelte at bo sammen med forskellige aldersgrupper.
I Ældre Sagen har jeg arrangeret en række oplæg om boformer for seniorer.
Realdania fortalte i foråret om sit arbejde med at kortlægge behov for individuelle boligløsninger for borgere med overskriften 'Rammer for alle', og 'byer for mennesker'.
I en tid, hvor ensomheden stiger, og mange mennesker bor alene, kan man gøre meget forskelligt for at forebygge ensomhed gennem fællesskaber.
På et møde i begyndelsen af juni gav en advokat og en bankmand gode råd omkring økonomi og boligforhold.
At begge arrangementer havde stor deltagelse af borgere fra Hillerød viser, at det er vigtigt at få truffet gode beslutninger om boliger og boformer, hvor flere generationer sammen kan skabe synergi til gavn for både unge og ældre.
Endelig var andelsboligen som tema på et møde i august. Den samlede deltagelse i møderne viser mig, at der er behov for, at borgere inddrages i diskussioner om fremtidens byudvikling og boformer for alle borgere.
Min drøm er stadig, at Hillerød er på landkortet som den by, der bedst har omsat de gode idéer til virkelighed.

Publiceret 03 October 2017 11:00

SENESTE TV