Seniorudvalgsformand Bente Claudi (C) i Hillerød kommune opfordrer Aase Hansen til at klage over beslutningen, når hun faktisk kunne have fået hjælp inden hun fyldte 67 år.

Seniorudvalgsformand Bente Claudi (C) i Hillerød kommune opfordrer Aase Hansen til at klage over beslutningen, når hun faktisk kunne have fået hjælp inden hun fyldte 67 år.

Ingen ledsagerhjælp til blind kvinde i Hillerød

84-årige Aase Hansen, som er blind, kan ikke få ledsagerhjælp. Men er det Hillerød kommune eller lovgivningen, der svigter?

Af
Af Claus Beyer

Flere fik næsten morgenkaffen galt i halsen, da de i sidste uge hørte en historie på TV2 Nyhederne om den 84-årige hillerødborger Aase Hansen, der er blind, men som ikke kan få ledsagerhjælp på grund af sin alder.
Allerede da Aase fyldte 58 år, begyndte hendes syn at svigte. Aase klarede sig dog fint med den hjælp, hun fik fra sin mand, men da han gik bort for lidt over syv år siden, begyndte det manglede syn at give udfordringer.
”Min mand sørgede for, at vi kom ud i naturen, og når det kneb i hjemmet, var han altid klar til at give en hjælpende hånd – han var næsten lidt for flink til at hjælpe mig,” fortæller Aase Hansen til TV2.
”Jeg kunne allerede have søgt om hjælp for mange år siden, før jeg fyldte 67 år, men jeg ville ikke, når vi nu kunne klare os selv. Så Hillerød kommune har sparet mange penge igennem de mange år. Men nu hvor jeg så har brug for den hjælp, kan jeg ikke få det,” fortsætter Aase Hansen.
Ifølge Serviceloven §97 siger lovgivningen, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til personer under folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, dog således at aldersgrænsen ikke kan blive mindre end 67 år. Ledsagelsen tilbydes til personer, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Inge lovhjemmel

Til TV2 Nyhederne udtaler Seniorudvalgsformand Bente Claudi (K), at Hillerød kommune i henhold til Serviceloven §97 ikke har lovhjemmel til at tilbyde ældre med synshandicap, som Aase Hansen, ledsagerhjælp, da hun ikke har søgt, før hun fyldte 67 år. Og hvis Hillerød kommune skal kunne hjælpe Aase Hansen og andre i samme situation, skal lovgivningen laves om. Derfor har Hillerød Posten bedt om en forklaring på denne fortolkning, da der ikke står i Serviceloven §97, at kommunalbestyrelsen ikke må tilbyde ledsagerhjælp til ældre over 67 år, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
Seniorudvalgsformanden siger til Hillerød Posten:
”Jeg vil gerne understrege, at jeg er dybt berørt over denne sag. Jeg er blevet orienteret om, at Serviceloven §97 ikke giver os lovhjemmel til at hjælpe Aase Hansen med en ledsager. Jeg vil dog undersøge dette nærmere, men vil også opfordre Aase Hansen til at klage, da hun kunne have fået visiteret ledsager, før hun fyldte 67 år. Aase Hansen har jo sammen med sin mand sparet kommunen for mange pengene igennem årene, så jeg forstår, at mange finder dette urimeligt.”
Der er jo andre kommuner, der vælger at give ældre med synshandicap ledsagerhjælp?
”Jeg har kendskab til to kommuner, blandt andet Lyngby, men hvilke midler de udbetaler, om de kommer fra 'Værdighedsmidlerne', det kan jeg ikke svare på. Men jeg vil undersøge sagen nærmere,” siger Bente Claudi til Hillerød Posten.

Hvis du er du over 67 år og mister synet, er det ikke muligt at få ledersagerhjælp i Hillerød kommune. Modelfoto

Hvis du er du over 67 år og mister synet, er det ikke muligt at få ledersagerhjælp i Hillerød kommune. Modelfoto

Handicapkørsel

Ifølge Dansk Blinde Samfund giver Hillerød kommune heller ikke ældre med synshandicap mulighed for at benytte Movias handicapkørsel, hvilket man blandt andet gør i Gribskov og Helsingør kommune, og til det siger Seniorudvalgsformand Bente Claudi:
”Jeg har hørt om dette i Gribskov og Helsingør kommune, men jeg har ikke kendskab til, at nogen har forespurgt om dette i Hillerød kommune. Det kunne jo være en sag, som Ældrerådet kunne tage op. Dansk Blindesamfund har mig bekendt ikke henvendt sig til os,” slutter Bente Claudi.

Frivillig hjælper

Sagen om Aase Hansen udløste blandt andet en opringning til redaktionen på Hillerød Posten fra 80-årige Dorrit Hercksher fra Tisvildeleje:
”Jeg kan ikke holde tanken ud. Jeg synes ikke det kan være rigtigt, at man ikke kan hjælpe de ældre, der har behov for det. Jeg får det helt dårligt, at tænke på hvor isoleret Aase er i sit hjem i Hillerød, og der sidder helt sikkert mange ældre rundt om i Danmark i samme situation. Jeg er så heldig, at jeg er frisk og rørig. Jeg går i fitnesscenter to gange om ugen, så jeg vil gerne tilbyde at blive frivillig ledsagerhjælp for Aase Hansen. Jeg kan nemt springe på toget et par gange om ugen og hjælpe hende med at komme uden for hjemmet,” siger Dorrit Heckscher.
Hendes kontaktoplysninger er sendt videre til Dansk Blindesamfund i Hillerød, som sørger for, at de kommer videre til Aase Hansen.

Publiceret 26 September 2017 07:00