DEBAT:

“Stadig et godt fritidstilbud til unge med særlige behov”

Af
Af Kirsten Jensen (S)

Buevej 3

Hillerød

og Susanne Kristensen (S)

Uvelse Have 2

Uvelse

Unge med særlige behov skal have et fritidstilbud, der er sjovt, trygt og som udvikler dem. Det finder mange i Levuk. Et spareforslag fik forældre til de unge i alarmberedskab: Ville byrådet virkelig flytte stort set alle de unge mod deres vilje, uden visitation og uden mulighed for at anke afgørelsen med opsættende virkning? Nej, det vil vi ikke.
Forældrene har hjulpet os til at stille nogle meget centrale spørgsmål til spareforslaget. Derfor er vi kommet frem til at fastholde Levuk som et ungdomstilbud, og først at visitere unge til et voksentilbud, når de fylder 25. Når de fylder 25 år er der tilbud til dem på Oasen eller på Regnbuen. Al revisitering vil naturligvis fortsat ske efter en individuel og konkret vurdering. Det betyder, at det er ganske få over 25 år, der skal revisiteres og måske flyttes i 2018. Hver enkelt revisiteret sag kan ankes, og ingen flyttes, før anken er afgjort. Det er vigtigt for os, og det har mange spurgt om.
I debatten er kvaliteten af Oasen blevet kritiseret, så der bliver normeringen bedre og aktivitetspuljen større. Vi vil sikre, at alle medarbejdere har medicinkurser. Vi foreslår, at Oasen både skal have et tilbud til unge 25-40, og et til dem på 40-65 år.
Vi vil bede Levuk arbejde med indholdet i deres tilbud. Et ungt menneske som bor i Botilbud, går på STU eller er i ordinær beskæftigelse kan have så mange aktiviteter, at det er svært at nå Levuk mere end fx 3 dage om ugen, men det endelige udfald for den enkelte vil ske efter en individuel og konkret vurdering.

Publiceret 19 September 2017 15:30

SENESTE TV