Otte partier og en løsgænger stod i år bag budgettet i Hillerød Kommune. Kun Liberal Alliance og Nye Borgerlige havde forladt forhandlingerne i lørdags. Foto: Claus Beyer

Otte partier og en løsgænger stod i år bag budgettet i Hillerød Kommune. Kun Liberal Alliance og Nye Borgerlige havde forladt forhandlingerne i lørdags. Foto: Claus Beyer

Budgetforlig:

Gratis parkering, besparelser i administrationen og flere voksne i børnehaverne

Syv partier og en løsgænger er blevet enige om et budget med besparelser på 25 millioner kroner næste år - men også med plads til forbedringer blandt andet i daginstitutionerne

Et bredt forlig bestående af Venstre, Socialdemokratiet, Konservative, Dansk Folkeparti, Fælleslisten, SF, Radikale og løsgængeren Kim Hendry kunne mandag på Hillerød Rådhus præsentere budgetforliget for 2018-2021.
Her stod det klart, at der næste år skal spares 25 millioner kroner, primært på familieområdet og på administrationen. I hele den firårige budgetperiode skal der spares i alt 109 millioner kroner, har forligspartierne besluttet.
Venstre havde på forhånd lagt op til, at der var et stort potentiale i at finde besparelser på administrationen, mens Socialdemokraterne havde understreget, at forvaltningen også løser mange borgernære opgaver.
Men i forhandlingerne var der altså fundet et kompromis, som blandt andet betyder, at det administrative personale skal skæres med adskillige millioner hvert år. Der skal desuden spares på porto og fragt, på kopimaskiner, på it-udstyr til byrådet og på indkøb.
“De har travlt i administrationen, og de løser mange borgernære funktioner, så man ikke tale om kolde eller varme hænder. Men nu har vi altså skullet finde nogle penge. Det er ikke nemmere at finde nogen her end andre steder, men vi har været nødt til at prioritere,” sagde Kirsten Jensen (S) på pressemødet mandag.
“Der kommer færre administrative medarbejdere, men samtidig fremrykker vi en planlagt analyse, som kan kaste ekstra lys over det administrative område, til næste år,” sagde han.
Læs også: LA: "Forligspartier spiller hasard med borgernes penge"

Gratis parkering

I budgettet er der dog også fundet penge til en række udvidelser. Skatte- og afgiftnedsættelser blev det ikke til, men til gengæld er der afsat penge til en times gratis parkering på de kommunale parkeringspladser i Hillerød bymidte. Det er cirka en tredjedel af p-pladser, som er kommunale.
“Vi har et brændende ønske om at styrke bymidten, og det her er en af måderne, vi kan gøre det på,” sagde Klaus Markussen (V), som også ønskede, at der skal kigges på en løsning til de, der arbejder i Hillerød og parkerer på den gratis grusparkeringsplads bag biblioteket - en plads som skal lukke på grund af byggeri..
Om pengene skal bruges på en times gratis parkering eller en anden ny parkeringsløsning, står endnu ikke helt fast, da Hillerød Byforum også arbejder på en række løsninger på Hillerøds parkeringsudfordringer.
“Der bliver arbejdet med ny teknologi og tanker om zoneparkering. Og samtidig skal vi også snakke med indehaverne af de private p-pladser, som jo udgør to tredjedele af byens pladser,” sagde Kirsten Jensen.
Læs også: Nye Borgerlige har forladt budgetforhandlinger

Peter Lennø, Tue Tortzen, Rikke Macholm, Dorte Meldgaard, Kirsten Jensen, Kim Hendry, Klaus Markussen og Christina Thorholm kunne mandag præsentere det nye budgetforlig. Foto: Claus Beyer

Peter Lennø, Tue Tortzen, Rikke Macholm, Dorte Meldgaard, Kirsten Jensen, Kim Hendry, Klaus Markussen og Christina Thorholm kunne mandag præsentere det nye budgetforlig. Foto: Claus Beyer

Bedre normering

Også dagtilbuddene får en økonomisk saltvandsindsprøjtning på 2,6millioner kroner årligt.
Det glædede SF's Rikke Macholm:
“Dagtilbud af høj kvalitet er afgørende for vores børns fremtid. Vi fik ikke hævet normeringen så meget som vi ønskede, men dog med mere end 10 millioner kroner over de næste fire år, og vi prøver igen til næste år at gøre det endnu bedre”.
Der skal stadig spares 530.000 kroner årligt på unge udviklingshæmmedes klubtilbud i Levuk, men dog ikke så meget som de oprindelige to millioner, der blev lagt op ti.
“Levuk skal kun gælde for unge op til 25 år - dog stadig med vægt på en individuel vurdering. Så nogle få skal stoppe i Levuk og over i det kommunale Oasen-tilbud. Samtidig skal der tilføres ressourcer til Oasen, så de to tilbud bliver mere lige, når det gælder ressourcer,” sagde Christina Thorholm (R).
Nye Borgerliges Mette Thiesen havde forladt forhandlingerne hovedsagligt på grund af besparelser på unge udviklingshæmmedes fritidstilbud og stigende udgifter til integrationsområdet.
Også Liberal Alliances Marco Oehlenschläger trak sig på grund af, at han mener, at budgettet ”er et skønmaleri af massive dimensioner”, og han mener, at “forligspartierne spiller hasard med borgernes penge”, skriver han til Hillerød Posten.


Kirsten jensen. Foto: Claus Beyer

Kirsten jensen. Foto: Claus Beyer

Uddrag af budgettet:

Budget 2018-2021:
Skatter og afgifter:
Er uændrede. Skatteprocenten er uændret på 25,6, grundskyldspromillen fastholdes til 20,650, og dækningsafgiften er stadig 9,4 0/00 i 2018.
Vækst:
Det forventes, at der kommer 2735 nye borgere til Hillerød Kommune frem mod 2021. 50 procent af denne forventning lægges ind i budgetårene. Skole-, børne- og ældreområde reguleres med den fulde prognose. 
Kultur og idræt:
Der skal etableres kunstgræsbaner i Skævinge og Hillerød Øst. Gulvet i Ll. Lyngbyhallen skal udskiftes. Der afsættes midler til et klatrecenter, som Gadevang Klatring vil skabe. Der afsættes midler til en eventpulje og til et forprojekt for en multipark. Til gengæld skal biblioteket spare 349.000 kroner årligt, Frederiksborgcentret får 100.000 kroner mindre i tilskud årligt, og der spares også i tilskud til Slotsbio, Klaverfabrikken og Støberihallen. 
Byudvikling:
Nødebo får hastighedsbegrænsning og forligspartierne vil arbejde for mere trafiksikkerhed i de mindre bysamfund. Der skal arbejdes videre med alternative forslag til Hillerød Kræmmermarked.. Der afsættes midler til en grundfinansiering af Hillerød Slotssø Byfest og til skilte om Natiionalparken Kongernes Nordsjælland og det Unesco-udpegede verdensarvområde.
Børn og skoler
Der afsættes midler til at styrke IT i folkeskolerne gennem elev-computere til 7. klasser. Skoledriften i de små lokalsamfund støttes igen, og der afsættes penge til før-sfo i priavte skoler. Der sættes desuden 2,6 millioner kroner årligt af til bedre normering i dagtilbud. Børn på 3,5 år får et ekstra besøg af sundhedsplejersken, og Gadevang Asyls støttes i deres udbygning. Basen rådgivningstilbud udvides.

Klaus Markussen. Foto: Claus Beyer

Klaus Markussen. Foto: Claus Beyer

Rikke Macholm og Dorte Meldgaard. Foto: Claus Beyer

Rikke Macholm og Dorte Meldgaard. Foto: Claus Beyer

null

Publiceret 11 September 2017 14:45

SENESTE TV