Levuk-sagen:

Nye spareforslag godkendt af byrådet

Politikerne godkendte forvaltningens oplæg til, hvordan man stadig kan spare på unge, udviklingshæmmede fritidstilbud - men mindre beløb end de to millioner kroner, der først var tale om

Nogle mindre vidtgående spareforslag til unge, udviklingshæmmedes fritidstilbud kommer med til budgetforhandlingerne.
Det besluttede politikerne i byrådet på deres møde onsdag, hvor flere af politikerne udtrykte stor bekymring over besparelserne, som betyder, at unge flyttes fra fritidstilbuddet Levuk og over i det kommunale tilbud Café Oasen.
“Udvalget (Social- og sundhedsudvalget, red.) er bekymret, for vi ved, at Levuk er et rigtig godt tilbud. Derfor har vi holdt flere møder om den her sag,” sagde udvalgsformand Christina Thorholm fra de Radikale.
Læs også: "Jeg er her for at vise politikerne, at det her ikke er i orden"

1,2 millioner kroner

Forvaltningens oplæg til budgetforhandlingerne går på at spare kommunen for udgifter på to millioner kroner ved at tilbyde unge, som har betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, at de i stedet for et eksternt tilbud kan bruge Café Oasen. Men udvalget havde bedt forvaltningen komme med en række mindre vidtgående spareforslag, hvor Oasens tilbud udvides og dermed bliver dyrere. Det mindst vidtgående spareforslag er dermed på 1,2 millioner kroner, hvis Oasens åbningstider, normering og aktivitetsniveauet øges.
“Nu har vi fået stillet nogle nye scenarier op, og vi vil stadig gerne tale løsninger, så vi kan bevare de unge i ungdomstilbud, hvor de kan møde hinanden, have det sjovt og lave de aktiviteter, de holder af,” sagde Christina Thorholm, som samtidig understregede, at hele regnestykket er usikkert, fordi der skal ske en vurdering af hver enkelt borgers sag.
Fik du læst: Ny bog: Pernille mistede sin lillebror i en togulykke

Henvendelser gør indtryk

De mange henvendelser fra forældre, ansatte og unge gør stort indtryk på politikerne, sagde Socialdemokraternes Susanne Due Kristensen:
“Vi er meget berørt af sagen. For er der noget, vi alle sammen værner om, så er det vores børn. Så vi sætter pris på alle henvendelser, for det er berigende, at vi får så mange vinkler på den her sag som muligt. Alle breve giver anledning til, at vi hele tiden er i en proces, hvor vi undersøger, hvad der er rigtigt og forkert,” sagde hun, men ville ikke sige konkret, hvor Socialdemokraterne står i sagen:
“Men alle skal vide, at vi gør en ihærdig indsats for at finde det rigtige tilbud til de unge, også i fremtiden”.

Misforhold

Fælleslistens Tue Tortzen udtrykte også bekymring for spareforslaget:
“Vi er ikke interesserede i at medvirke til besparelser på området, men vi kan også godt se, at der er misforhold i forhold til, at nogle får det ene tilbud - og andre det andet. Over tid bør vi opgradere Oasen og give et bedre tilbud der. Men under hensyntagen til, at de unge, der går på Levuk nu, skal have mulighed for at fortsætte der, er vi ikke afvisende over for at diskutere, hvad der skal ske fremover,” sagde han.

Spare på de svageste

Mette Thiesen (Nye Borgerlige) meldte klart ud, at hun ikke vil være med til at “spare på de allersvageste”:
“Det er rigtig ærgerligt, at der kommer sådan nogle forslag tilbudgetforhandlingerne, når der nu er så mange andre lavthængende frugter. Det er fint, at vi differentierer og uddyber, hvordan vi kan skrue tilbuddet sammen. Men 'don't fix it, if it's not broken',” sagde hun og kaldte det for et 'rædselsforslag', som handler om at tvangsflytte mennesker over i tilbud, som ikke står mål med det tilbud, de er i nu.
Liberal Alliances Marco Oehlenschläger mente, at socialudvalget kunne have kommet med bedre spareforslag, men Christina Thorholm understregede, at der er blevet sparet meget på området i forvejen, og at serviceforringelser er nødvendige, for at det kan hænge sammen:
“Men vi har ikke tidligere diskuteret, hvad serviceniveauet er på Levuk, og det, synes jeg, også kan vi kan diskutere. Levuk koster 177.000 kroner om året, og det er væsentligt mere end for eksempel Lavuk, som også er privat fritidstilbud. Så ligesom vi kigger på, hvad daginstitutioner og skoler koster, så kan vi også se på prisen for Levuk og andre fritidstilbud. Vi er nødt til hele tiden at se på, hvordan vi skaber mest mulig velfærd for mange. Det har ikke generet byrådet at diskutere serviceniveauet for mange andre af socialudvalgets områder,” sagde hun.

Kender ikke konsekvenserne

SF's Rikke Macholm kaldte sagen for “rigtig dårligt belyst”:
“Vi vil under ingen omstændigheder stemme for et forslag, hvor vi ikke kender konsekvenserne. De første forslag om at spare to millioner kroner ved at lade 18 unge skifte til Oasen - det kan vi under ingen omstændigheder gå med til. Når vi taler, at Levuk kun går til 18 år, så glemmer vi, at de unges biologisk alder ikke stemmer overens med deres funktionsniveau. Det er vi nødt til at tage hensyn til. Vi kan ikke bruge alder som et kriterium for, hvornår de er klar til at rykke videre,” sagde hun, men var dog samtidig parat til at kigge på, om der kan findes en glidende overgang til et andet tilbud for de unge, som er på vej til at flytte hjemmefra.
DF's medlem af socialudvalget Irene Brostrøm rejste sig også i byrådssalen:
“Vi læser alle breve og mails og synes, det er forfærdeligt. Men det er klart, der skal findes besparelser, og det er et puslespil. Nu må vi kigge på, om Levuk kan gå ned i pris, og samtidig er jeg enig i, at nogle af de ældste må flyttes. Ellers bliver der ikke plads til at få de yngste ind,” sagde hun og bad samtidig forældrene om at være positive og ikke piske en stemning op, så deres børn bliver angste og nervøse.

Lægge arm

Christina Thorholm takkede for input og understregede, at forslagene nu indgår i de kommende forhandlinger, som politikerne “skal lægge arm om”.
“Jeg synes, det er rigtig godt, hvis der er opbakning til, at de unge kan blive i deres ungemiljø. Det vil jeg også gerne. Men principperne er, at hvert udvalg skal finde forslag, som bidrager. Det er rigtig godt, der er forståelse for socialområdet. Det er længe siden, der har været det, for andre prioriteter har været større. Så det er godt at vide, der er opbakning til at finde god løsning for Levuk”.

Publiceret 31 August 2017 12:00

SENESTE TV