Udvalgsformand:

"Jeg ville da ønske, at alle kunne blive på Levuk"

... men det er ikke alle, der har behov for den hjælp og støtte, de kan få på Levuk, siger udvalgsformand

Af
Martin Warming

Martin Warming

Der ER forskel på Levuk og Café Oasen. Der erkender Christina Thorholm (B), der er formand for social- og sundhedsudvalget i Hillerød Kommune. Men der er også forskel på, hvilke behov, de borgere, der i dag er visiteret til Levuk, har, mener hun.
“De (Café Oasen, red.) kan rigtig mange ting. De har rigtig gode tilbud til voksne med funktionsnedsættelser, og de har en bred palette af aktiviteter, som Levuk også har. Men de har bare ikke de samme ressourcer som Levuk. Det er to kvalitetstilbud med de præmisser, de nu engang har. Jeg ville da ønske, at eleverne kunne blive på Levuk. Hvis jeg bare skal se på, hvor godt eleverne trives på Levuk, så ville det da være dejligt, at de blev dér, de første år efter de er fyldt 18 år, men jeg mener også, at de får et godt ungeliv i Oasen med andre unge. Vi står og skal finde nogle besparelser, og det er et spørgsmål om, hvilket serviceniveau vi har råd til. Men uanset, om man går på Levuk eller Oasen, så skal serviceniveauet selvfølgelig leve op til de behov, borgerne har, men de unge mennesker udvikler sig med den pædagogiske støtte, de har fået, og kan mere og mere, efterhånden som de bliver voksne - og så ændrer deres behov for støtte sig også,” siger Christina Thorholm.
Læs også: Landsformand om Levuk-besparelser: "Husk borgernes retssikkerhed"
Thorholm har læst brevet fra Anni Sørensen, der er formand for Landsforeningen LEV. I brevet udtrykker Anni Sørensen sin bekymring over Hillerød Kommunes spareplaner på området, og hun minder Hillerød Kommune om, at der er nogle spilleregler, der skal overholdes, hvis man beslutter sig for at flytte borgere fra Levuk til Oasen - og at kommunen skal huske på borgernes retsikkerhed. Og det er Christina Thorholm meget opmærksom på, siger hun.
“Vi skal selvfølgelig lave en individuel sagsbehandling, hvor borgerne (borgere, der i dag er visiteret til at gå på Levuk, red.) bliver hørt, og hvor vi ser grundigt på, om han eller hun kan visiteres til Café Oasen i stedet for Levuk. Og jeg er helt enig med Anni Sørensen i, at vi skal vente med at flytte borgere fra Levuk til Oasen, før eventuelle sager til Ankestyrelsen er blevet behandlet og afgjort. Det vil i hvert fald være min indstilling til mine politiske kolleger. Det er ikke ok, at vi flytter en borger fra Levuk til Oasen, hvis Ankestyrelsen kommer frem til et andet resultat, og borgeren så skal flytte tilbage igen,” siger Christina Thorholm.
Udover brevet fra Landsforeningen LEVs formand har Christina Thorholm også modtaget en række henvendelser fra bekymrede forældre og elever på Levuk de sidste par måneder.
Fik du læst: Borgmester med gravko tager hul på ny multihal
“Det gør da et enormt indtryk på mig den utryghed, forældrene og de unge har, og jeg er glad for, at forældre, de unge selv og fagfolk blander sig, så vi kan belyst sagen fra alle vinkler. Vi har stadig arbejdstøjet på for at se på mulige løsninger, og vi har ikke truffet en endelig beslutning endnu. Der ligger en række forskellige forslag, som vi stadig er i gang med at kigge på,” understreger hun.

null

Publiceret 29 August 2017 17:00

SENESTE TV