En gammel gymnastiksal bliver bygget om til to klasseværelser. Foto: Ditte Smith

En gammel gymnastiksal bliver bygget om til to klasseværelser. Foto: Ditte Smith

Plads til 1319 elever:

Frederiksborg Gymnasium bygger nye klasselokaler

Frederiksborg Gymnasium og HF må igen bygge om for at gøre plads til de mange elever

Så bygges der igen på Frederiksborg Gymnasium og HF.
På grund af det gennem mange år stigende klassetal på gymnasiet, er det blevet tid til igen at udvide kapaciteten.
I dette tilfælde drejer det sig om den gamle drenge-idræts-sal ud mod Præstevang, der bliver omdannet til to store klasselokaler med balkon og projektrum.
Samtidig får idrætsomklædningsrummene i forbindelse med salene en ”overhaling”, ligesom der i samme omgang bliver skabt et fitnessrum for skolens elever.
“Alt sammen for at tilgodese kravene til det øgede elevtal og til en tidssvarende undervisning,” skriver uddannelsesleder Ditte Smith i en mail til Hillerød Posten.
I 2014 fik gymnasiet ny klassefløj med seks klasseværelser og to hvile-/arbejdsrum. I 2013 tog gymnasiet den nye 1.900 kvadratmeter store hal i brug. I 2011 byggede skolen det nye kulturhus med musiklokaler og foredragssal.

Elever budt velkommen

Gymnasiet har i dag 1319 elever. 425 nye gymnasieelever og 83 nye hf-elever blev forleden klappet ind til rektors velkomst i festsalen. Gymnasiet har i år etableret tre hf-klasser mod tidligere to på grund af den store søgning.
Det var klassernes toturer fra 2.g og 1.hf, som bød dem velkommen med klapsalver og tilråb ved indgangen.
Med 2017 har skolen budt eleverne velkommen til den nye gymnasie- og hf-reform, hvor eleverne først efter henholdvis tre og seks måneder vælger deres studieretning eller hf-fagpakke. Indtil da er grundforløbet fag- og indholdsmæssigt fuldstændig ens på begge uddannelser. Mdt

Gymnasiet har haft adskillige ombygnings- og udvidelsesprojekter de seneste år. Foto: Ditte Smith

Gymnasiet har haft adskillige ombygnings- og udvidelsesprojekter de seneste år. Foto: Ditte Smith

Nye elever blev klappet ind. Foto: Bettina Pagh

Nye elever blev klappet ind. Foto: Bettina Pagh

Publiceret 18 August 2017 06:30