Kommunen og erhvervsforening inviterer til møde om, hvordan kommunen skal udvikle sig i Kommuneplan 2017. Blandt andet kan der komme mulighed for større udvalgsvarebutiker her i Erhvervstrekanten. Arkivfoto: Hillerød Kommune

Kommunen og erhvervsforening inviterer til møde om, hvordan kommunen skal udvikle sig i Kommuneplan 2017. Blandt andet kan der komme mulighed for større udvalgsvarebutiker her i Erhvervstrekanten. Arkivfoto: Hillerød Kommune

"Hillerød skal være den nordsjællandske by, man handler i"

Erhvervsforeningen C4 inviterer til præsentation af Kommuneplan 2017, hvori der blandt andet præsenteres nye ideer for handelslivet

Hillerød udvikler sig på alle fronter. Virksomhederne udvider og skaber nye arbejdspladser, og der flytter nye folk til byen.
Det kan man blandt andet høre mere om, når C4 Videncenter og Hillerød Kommune inviterer til møde om Kommuneplan 2017 fredag 11. august kl. 14-16.
Der er mulighed for at bygge rigtig mange boliger i kommunen. Selv med en meget høj aktivitet i boligbyggeriet på cirka 400 boliger per år, har kommunen areal nok til de næste 15 år.
Hillerød Kommune vil i kommuneplanen udlægge mere areal til erhverv og dermed - i henhold til ”Forslag til Fingerplan 2017” - sikre, at der er tilstrækkelig erhvervsjord til rådighed fremover.

Større udvalgsvarebutikker

Desuden giver liberaliseringen af planloven bedre muligheder for at lokalisere store udvalgsvarebutikker. Byrådet udtrykte i Planstrategi 2015 et ønske om, at der skulle findes arealer til den type butikker. Byrådet har vedtaget en strategi for detailhandelsudvikling, hvor netop placering af store udvalgsvarebutikker blev drøftet. Dette er også indarbejdet i den nye kommunaplan.
“Der placeres dagligvarebutikker på steder, hvor butikkerne kan understøtte bylivet, og der bliver mulighed for at etablere store udvalgsvarebutikker i bymidten. Samlet set håber vi, at Hillerød bliver byen, du kører til i Nordsjælland, når du skal handle,” lyder det i mødeoplægget fra kommunen og C4, som også mener, rammerne i kommuneplanen sikrer, at vi de næste 12 år kan fortsætte den positive udvikling i Hillerød Kommune, både på erhvervsområdet og i boligbyggeriet.
“Der arbejdes med at sikre kvaliteterne i kommunens byer og den omliggende natur, så vi fortsat vil være den attraktive grønne kommune at bosætte sig i,” lyder det.
Tilmelding til mødet skal ske til C4 Videncenter på info@c4.dk eller telefon 4527 1000 senest den 8. august.

Program
Kl. 14.00: Velkomst v/direktør Erik Helmer Pedersen, C4 Videncenter
Kl. 14.10: Kommunens udvikling v/ Marianne Brink Sørensen, Hillerød Kommune
Kl. 14.50: Planerne for især detailhandlen v/ Bjørn Raagaard Andersen Hillerød Kommune
Kl. 15.20: Spørgsmål, input og debat. Ordstyrer: Erik Helmer Pedersen
Kl. 16.00: Tak for i dag

Publiceret 31 July 2017 06:00