Vigtig proces skudt i gang:

Hvordan skal Hillerød udvikle sig?

Ny kommuneplan er i høring frem til september. “Det er en stor og vigtig sag,” sagde borgmesteren om planen på byrådsmødet

En ny kommuneplan skal ligge klar til godkendelse hos byrådet i december. Men inden da er den sendt i høring hos borgerne. Det besluttede politikerne på deres møde 21. juni.
“Det er en meget vigtig proces, der er i gang, og borgere og virksomheder har allerede sendt 28 høringssvar ind. Nu kan komme flere til,” sagde Miljø- og teknikudvalgsformand Tue Tortzen på mødet.

Sidste fra 2013

Den sidste kommuneplan stammer fra 2013, og den skal nu revideres blandt andet på grund af en ny planlov og mulighederne i Fingerplan 2017. Fingerplanen giver blandt andet mulighed for, at Novo Nordisk kan inddrage arealer ud mod motortrafikvejen, at Favrholm afrundes ud mod Lyngevej, at betonvirksomheden J. Jensen kan udvikle virksomheden på den nuværende placering i Uvelse, og at sommerhusområdet i Nødebo overføres til byzone. De ønsker er indarbejdet i kommuneplanforslaget.
Der er desuden et ønske om, en eksisterende erhvervsejendom på Milnervej 43-45 - ved siden af Rema 1000 - omdannes til en større dagligvarebutik på 2400 kvadratmeter, ungdomsboliger og rækkehuse. Og i Ny Harløse og Alsønderup-Tulstrup skal der udlægges arealer til boliger.

Store udvalgsvarebutikker

Inden for detailhandel åbner kommuneplanforslaget også for flere nye muligheder, for særligt store udvalgsvarebutikker, som har et areal på mere end 2000 kvadratmeter, skal kunne placeres på enkelte, udvalgte områder. Det har byrådet allerede vedtaget i april med en strategi for detailhandlens udvikling. De udvalgte områder ligger i Slangerupgade og mellem Frejasvej og Frederiksbro. 
Herudover arbejder kommunen henimod muligheden for at planlægge et aflastningsområde for de meget store butiksenheder, der ikke kan indpasses i bymidten.
Den nye planlov har også givet mulighed for større butikker i lokal- og bydelscentre, for eksempel i Gallerierne.
I Kommuneplan 2017 skal det gamle Hillerød Sygehus ved Dyrehavevej udlægges til byomdannelsesområde, så der er i den kommende planperiode skal tages stilling til, hvad området skal bruges til, når hospitalet flytter ud til Favrholm.
Der er indarbejdet en arkitekturstrategi i forslag til Kommuneplan 2017. 
Desuden er der udlagt en 300 meter-bufferzone omkring Unesco Verdensarv-området i Store Dyrehave og Gribskov. Det er et krav hvis Parforcejagtsystemerne ønskes fastholdt som verdensarv. 
En forlængelse af Carlsbergvej til Milnersvej tages ud af kommuneplanen, idet forlængelsen i trafikplanen er vurderet til at for omkostningstung.


"Betydningsfuld plan"

“Det er en meget betydningsfuld plan, vi laver. Vi er på et tidspunkt i vores kommunes udvikling, hvor vi har nogle fantastiske muligheder for at sikre boliger, velfærd og muligheder for næste generation. Vi får aldrig de chancer, vi har nu, igen, med hensyn til nyt hospital og boligbyggeri. Så det er nu, der skal handles, og det skal den her plan sætte rammerne for,” sagde Tue Tortzen til byrådsmødet.
Rikke Macholm (SF) bakkede ham op i, at kommuneplanen er vigtig, og glædede sig over, at der er kommet en arkitekturpolitik ind i planen:
“Det er et skridt i retning af at undgå nogle af de fadæser, som jeg synes, der er foregået i byen,” sagde hun og udtrykte bekymring omkring etableringen af et aflastningcenter. 
“Det er godt, der kommer nogle møder med fagfolk,” sagde hun. 
Borgmester Dorte Meldgaard kaldte det også “en stor og vigtig sag”:
“Og den vi kan vi nu blive meget klogere i processen,” lød det i byrådssalen.

Kommuneplan 2017:

  • Er i offentlig høring frem til 15. september 2017. I høringsperioden afholdes møder med erhvervslivet, grønt råd, lokalråd og borgere.
  • Behandles endeligt af byrådet i december 2017.
  • Er igen helt digital og læses og ses bedst sådan. Ud fra den digitale plan kan man udskrive en PDF-udgave af planen, som dog ikke layoutmæssigt er på højde med den digitale udgave. 
  • Møderne finder sted: Torsdag den 10. august kl. 17-19 på Hillerød Rådhus, Trollesmindealle 27, Hillerød. Mandag den 21. august kl. 17-19 på Føllegård, Føllegårdsvej 4, Skævinge. Tirsdag den 22. august kl. 17-19 i Gørløse Forsamlingshus, Hovedvejen 28, Gørløse
  • Høringssvar sendes til byplan@hillerod.dk.

null

Publiceret 10 July 2017 07:00

SENESTE TV