Mulig besparelse på unge handicappede vækker uro:

“Det kommer til at ramme hårdt”

Forældre opfordrer kommunen til at droppe planen om at flytte unge handicappede fra Levuk til kommunens eget aktivitets- og værested

Af
Martin Warming

Martin Warming

Knap to millioner kroner om året. Det er, hvad Hillerød Kommune kan spare ved at flytte op til 21 unge hillerødborgere fra den selvejende ungdomsklub Levuk på Milnersvej til kommunens eget aktivitets- og værested for voksne handicappede, Cafe Oasen i Slangerupgade. Men det er absolut ikke et spareforslag, der falder i god jord hos de forældre, der har unge på Levuk. De frygter, at kommunens eget tilbud er langt dårligere end det, Levuk kan tilbyde de unge.
Nina Hemmersams 19-årige søn - Mads, der har autisme - er en af de unge, spareforslaget vil ramme.
“Hvis I gennemfører det her budgetforslag, og Mads ikke længere kan gå på Levuk, så mister han det eneste sted, hvor han kan øve sig på at leve et ungdomsliv med socialt samvær, fester, oplevelser ud af huset og rejser. Og han mister også det eneste sted, hvor han kender og er sammen med andre unge, som han betragter som sine venner,” skriver Nina Hemmersam i et brev til medlemmerne af social- og sundhedsudvalget i Hillerød Kommune.

Begrænset hjælp

Levuk-forældrene frygter, at det, som Oasen kan tilbyde de unge, slet ikke kan matche den hjælp og de tilbud, som de i dag får på Levuk. I ydelseskataloget for Oasen står der blandt, “at der kan ydes begrænset hjælp til praktiske behov ved besøg i tilbuddet. Der er ingen overvågning af de gæster, der bruger tilbuddet, og disse skal selv kunne orientere sig i forhold til at komme til og fra tilbuddet”.
“Vi, som forældre og pårørende, ved, at det ingen mening vil give, hvis vores unge skal være et sted med 'begrænset hjælp' og 'ingen overvågning',” skriver en gruppe bekymrede Levuk-forældre i et fælles brev til social- og sundhedsudvalget. “Det er unge mennesker, som IKKE kan deltage i fysiske, sociale eller kulturelle aktiviteter uden pædagogisk støtte. Det er min og alle de andre forældres opfattelse, at Levuks meget kvalificerede pædagoger formår at give den nødvendige struktur og støtte, så de unge handicappede fungerer godt sammen og gennemgår en høj grad af udvikling,” står der endvidere i forældrebrevet.

Yderst bekymrende

Dorthe Sørensen har en 18-årig søn, der tidligere har gået på Levuk. Planen er, at han skal starte i ungdomsklubben igen efter sommerferien efter at have været på efterskole i et par år. Hun mener, at Hillerød Kommune bør være stolt at af huse et tilbud som Levuk.
“I mit faglige virke kommer jeg vidt omkring i de pædagogiske kredse, også på tværs af kommunegrænserne, og i disse kredse er Hillerød kendt for fritidstilbuddet Levuk,” fortæller hun.
“Det er samtidig yderst bekymrende, at jeg ikke kan finde en tilsynsrapport for Cafe Oasen. Kan Hillerød Kommune overhovedet stå inde for et tilbud, som ikke har tilsynsrapporter? Lever det tilbud overhovedet op til tilsynskrav, kvalitetsstandarder, handicapkonventionen mm? Det får mig til at tænke på, om Hillerød Kommune i virkeligheden har til hensigt at flytte unge borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne til et decideret værested frem for et fritidstilbud,” skriver Dorthe Sørensen i en mail til udvalget, og hun mener, at det i sidste end kan blive dyrere for Hillerød Kommune, da flere af de unge mennesker vil blive tabt til ensomhed og andre psykiske lidelser.
“Jeg er bange for, at de unge mennesker vælge at blive hjemme og ikke har lyst til at benytte det nye tilbud. Og så er det ensomhed og andre psykiske lidelser, de kommer ud i, og så er jeg sikker på, at det på sigt bliver dyrere for kommunen. Jeg er godt klar over, at der skal spares, men nogle gange er besparelsen bare så lille, at den ikke kan svare sig på sigt,” siger Dorthe Sørensen.

Kortere åbningstid

I kommunens budgetforslag lægges der op til, at Oasens åbningstid skal udvides fra de nuværende 16,5-22,5 timer om ugen (alt afhængig af om det er lige eller ulige uger, red.) til 28-32 om ugen i modsætning til Levuks ugentlige åbningstid på 38 timer. Til gengæld står der også i budgetforslaget, at der udestår en afklaring af det konkrete individuelle behov for pasning/opsyn i forhold til åbningstiden. Kommunen ved altså ikke på nuværende tidspunkt, hvilket behov de unge fra Levuk har for pasning og opsyn. Og det bekymrer forældrene.
“Det, der kendetegner Levuk, er, at de har struktureret pædagogisk arbejde med de unge, hvor de arbejder med at udvikle dem og lære dem alle mulige forskellige ting. De unge lærer samtidig at klare sig alene, uden at deres forældre er med dem,” siger Nina Hemmersam, der forgæves har forsøgt at finde informationer om Oasen.
“Man kan læse 20 linjer om det på nettet. Det er al information, man kan finde, så jeg aner faktisk ikke, hvad det er, eller hvad de kan,” siger Nina Hemmersam.
Hendes søn Mads har også selv skrevet et brev til politikerne.
“Han er meget ked af det og vred over, at der nogen, der kan bestemme over og måske ødelægge hans fritid. Han har rigtig meget glæde af relationerne med de ansatte på Levuk. Det er svært for ham at komme i dialog med andre unge, og der skal være nogen, der kan tage styring på det og hjælpe ham. Og det kan pædagogerne på Levuk,” fortæller Nina Hemmersam, der sender følgende opfordring til politikerne i Hillerød.
“Jeg vil appellere til politikerne og bede dem om at tænke sig godt om, inden de gennemføre det her spareforslag. Det her er mennesker, der kommer til at være kunder i butikken Hillerød Kommune resten af deres liv. Vi har et fælles ærinde om at hjælpe dem så godt på vej som overhovedet muligt. Mange af de unge har potentiale til at lære rigtig mange ting og klare sig selv i et vist omfang - og det er også det, de helst vil - men det kræver altså, at man arbejder med dem. Men hvad er forudsætningen for at kunne arbejde systematisk med dem, når der kun er tre medarbejdere på Oasen. Vi har i dag et tilbud, der fungerer, og det er ikke bare givet, at noget fungerer for vores unge. Men det gør Levuk,” siger Nina Hemmersam.

Levuk
Levuk er en fritids-og ungdomsklub for unge udviklingshæmmede. Der går cirka 100 unge handicappede på Levuk - størstedelen af den kommer fra de nordsjællandske kommuner.
Der er 25 medarbejdere ansat på Levuk, der har adresse på Milnersvej i Hillerød.

null

Publiceret 21 June 2017 06:00

SENESTE TV