Borgermøde om Hillerød-motorvejens forlængelse

Der er planer om en udvidelse af Hillerødmotorvejens forlængelse, og Vejdirektoratet inviterer derfor til borgermøde på rådhuset i Hillerød onsdag den 14. juni. Arkivfoto

Vejdirektoratet gennemfører fra sommeren 2017 til efteråret 2018 en såkaldt VVM-undersøgelse (Vurderinger af Virkninger på Miljøet, red.), der blandt andet skal sikre, at miljøet ikke påvirkes unødigt ved en eventuel udvidelse af Hillerødmotrorvejens forlængelse til en motorvej.
Projektet omfatter en udbygning af den eksisterende motortrafikvej til motorvej mellem Allerød S og Istedrødvejen. Strækningen er 13,5 kilometer lang, og motorvejen er faktisk allerede forberedt til en udvidelse.
Fik du læst: Farlig strækning får cykelsti
VVM-undersøgelsen indledes med en offentlig idé- og forslagsfase, hvor borgere, virksomheder, interesseorganisationer og andre opfordres til at komme med forslag og synspunkter, der kan indgå i det videre arbejde.
Derfor afholdes der borgermøde i kantinen på Hillerød Rådhus onsdag den 14. juni mellem klokken 19 og 21, hvor alle, der har lyst, er velkomne til at komme og stille spørgsmål til undersøgelsen og komme med ideer til undersøgelsen samt forslag til forhold, som Vejdirektoratet skal være særligt opmærksom på i det videre arbejde med motorvejsprojektet.
Vejdirektoratet har udarbejdet en pjece med information om VVM-undersøgelsen, som du kan se på www.vejdirektoratet.dk/hillerod.
Høringsperioden løber fra den 12. juni til og med den 1. september, hvor du kan fremsende dine hørringsvar på projektets hjemmeside.

Publiceret 09 June 2017 10:00

SENESTE TV