Illustration: Herzog & de Meuron

Illustration: Herzog & de Meuron

Nyt hospital får færre parkeringspladser

Det kommende hospital i Hillerød får ikke 2.800, men 2.400 parkeringspladser

Det kommende hospital i Nordsjælland får færre parkeringspladser end først planlagt.
Det fremgår af dagsordenen til et møde i 'Følgegruppe vedr. Nyt Hospital Nordsjælland' 2. juni.
Her fik gruppen en status på projektet, hvor det blandt andet fremgik, at det har været nødvendigt at reducere antallet af parkeringspladser fra 2.800 til 2.400:
“På baggrund af tidligere udarbejdet analyser vurderes det, at 2.400 parkeringspladser stadig er tilstrækkeligt til at håndtere det forventede antal biler. Det vurderes derfor ikke, at få konsekvenser for patienter, pårørende eller personalet på det nye hospital,” skriver projektorganisationen i sagsfremstillingen.
Nedskaleringen i antallet af parkeringspladser sker efter en grundig granskning af projektforslaget - en granskning, som blandt andet har haft til formål at sikre overensstemmelse mellem det afleverede projektforslag og budgettet.
Kapaciteten på 570 ensengestuer er fastholdt, mens antallet af ambulatorierum er øget fra 105 til 106.

Serviceby flyttet ud

En anden ændring i forslaget er, at servicebyen er flyttet ud af hospitalets kælder og ind i en selvstændig bygning. Det vil ifølge dagsordenen både optimere logistikken og reducere støjgener. Samtidig vil det gøre det muligt at indarbejde et produktionskøkken på et senere tidspunkt.
Hospitalets samlede arealer stiger dermed fra 112.500 kvadratmeter til 115.800 kvadratmeter.
Projektforslaget skal godkendes af regionsrådet 13. juni.
Ifølge dagsordenen vil entreprenøren blive færdig med hospitalet i september 2021, hvorefter der følger en test- og indflytningsfase, inden hospitalet kan tages i brug i forventeligt 2022.

Publiceret 01 June 2017 06:30