Det er blandt andet flytningen fra Kirsebærbakken til det nye sundhedscenter, som har givet problemer i genoptræningsafdelingen. Arkivfoto: Jens Berg Thomsen

Det er blandt andet flytningen fra Kirsebærbakken til det nye sundhedscenter, som har givet problemer i genoptræningsafdelingen. Arkivfoto: Jens Berg Thomsen

Millionunderskud på trods af effektiviseringer

Langtidssygemeldinger, for tidligt udskrevne borgere og flytning til nyt sundhedscenter har givet budgetoverskridelse på millioner i kommunens rehabiliteringsafdeling. Underskuddet ser ikke ud til at være let at få bugt med i fremtiden

I november kom det frem, at Hjemmeplejen i Hillerød Kommune havde oparbejdet et overforbrug på otte millioner kroner. Men også i kommunens rehabiliteringsafdeling står det galt til med økonomien, viser referatet fra det seneste møde i Sundheds- og Socialudvalget.
Udvalget var i marts blevet orienteret om en millionoverskridelse, som forvaltningen uddybede på april måneds dagsorden. Her kunne forvaltning berette, at afdelingen gik ud af 2016 med et merforbrug på i alt 3,220 millioner kroner. Heraf er de 778.000 kroner overført underskud fra 2015.
Politikerne besluttede i budgetforliget at reducere afdelingens budget med tre procent fra 2015 til 2016 svarende 577.000 kroner årligt på baggrund af forventede effektiviseringer. Men de effektiviseringer har “ikke til fulde ladet sig realisere,” skriver forvaltningen i fremstillingen.
Udgifterne til fast personale er steget med 1,1 millioner kroner, og udgifterne til interne og eksterne vikarer er samtidig steget med 750.000 kroner fra 2015 til 2016.
Forvaltningen lister adskillige årsager til, at budgettet blev overskredet med millioner. Der er store vanskeligheder med at rekruttere faste nattevagter. Der har været ekstraordinære udgifter til inventar og ekstra personale på vagt i forbindelse med indflytning i kommunens nye Sundhedscenter på Milnersvej. Der er problemer med kaldeanlægget, som giver utryghed hos borgerne og øget arbejdspres. De indlagte borgere er mere svækkede end tidligere. Der har været stor udskiftning og mange sygemeldinger i personalegruppen - og meget mere.
Særligt det sidste er noget, udvalgsmedlem Hanne Kirkegaard fra Venstre bed mærke i:
“Mange af udfordringerne er uforudsigelige, men det, jeg hæfter mig mest ved, er, at vi er udfordrede på personalesituationen, og det kommer til at koste os så dyrt. Derfor skal vi være bedre til at forudse personaleudskiftning, for eksempel at flere går på pension. Vi skal løbende have en dialog med medarbejderne om, hvordan fremtiden ser ud, så det ikke kommer bag på nogen, at de går på pension,” siger hun.
Ifølge forvaltningens fremstilling har der været syv langtidssyge, fire afskedigelser og 16 opsigelser, hvoraf seks har fået nyt job, tre er startet uddannelse, og syv er gået på pension.

Stort arbejdspres

“Flere medarbejdere har begrundet deres opsigelse med stort arbejdspres,” skriver forvaltningen.
Hanne Kirkegaard er også helt bevidst om, at medarbejderne “har været ekstremt hårdt spændt for,” siger hun. En udfordring er, at sygehusene udskriver nogle borgere meget tidligt.
“Så får vi nogle borgere sendt tilbage, selvom de ikke er klar til det,” siger hun og henviser bl.a. til, at nogle borgere har været indlagt flere gange under deres ophold, og flere borgere kræver jævnlige tilsyn.
Ifølge forvaltningens fremstilling føler medarbejderne sig særligt udfordrede om aftenen, hvor der er fire på arbejde til 30 borgere, som alle skal have mad og hjælpes i seng.
“Jeg ved, forvaltningen arbejder hårdt på en god dialog sygehuset. Det er alfa og omega at have. Borgerne er ikke tjent med at blive udskrevet og genindlagt nærmest få timer senere. Det er ekstremt hårdt for både borgere og pårørende, men også for personalet,” siger Hanne Kirkegaard.

Det nye sundhedscenter på Milnersvej. Arkivfoto: Mette Dolmer Thygesen

Det nye sundhedscenter på Milnersvej. Arkivfoto: Mette Dolmer Thygesen

Budgettet skal i balance

Afdelingen har nu udarbejdet en handleplan for at bringe budgettet i balance og afdrage merforbruget over tre år. Det vil kræve en reduktion af forbruget på 3,745 millioner kroner i 2017-2019, oplyser forvaltningen, og “dette er vanskeligt”. Blandt forslagene til udvidelser i de kommende budgetforhandlinger er derfor penge til rehabiliteringen.
Samtidig er der dog ved at blive udarbejdet spareforsalg for 1,5 procent af alle udvalgenes budgetter. Så det bliver vanskeligt at finde en balance mellem at tage penge og give penge.
“Det bliver et kæmpe puslespil at løse. Det nye sundhedshus skulle gerne medføre, at nogle ting bliver bedre, men vi kan konstatere, at vi ikke kommer hurtigt nok i mål,” siger Hanne Kirkegaard.
Venstre var ikke med i budgetforliget, men vil gerne være til at finde de besparelser, der er nødvendige, siger hun:
“Vi forsøger at få enderne til at hænge sammen, og vi skal evaluere det arbejde, der foregik sidste år. Vi vil derhen, hvor det er realistisk at finde besparelserne. Vi må især ind og kigge på vikarforbruget”.
Det var ikke muligt at få en kommentar fra udvalgsformand Christina Thorholm, inden avisens deadline mandag.

Publiceret 25 April 2017 06:00