Ved Solbjerg Engsø har der i flere vintre været en dansk ringmærket vandstær. Redekasserne kan måske få den til at blive og yngle. Foto: Lars Falck

Ved Solbjerg Engsø har der i flere vintre været en dansk ringmærket vandstær. Redekasserne kan måske få den til at blive og yngle. Foto: Lars Falck

Nye redekasser hjælper den sjældne vandstær

Hillerød med i indsatsen for ynglemuligheder i Pøleå-systemet

Et nyt samarbejde mellem nordsjællandske kommuner og Dansk Ornitologisk Forening i Nordsjælland er nu iværksat for at hjælpe den sjældne danske ynglefugl vandstæren.
Vandstæren finder sin føde, som består af vandlevende smådyr, ved klare vandløb med god strøm, som der i Danmark kun findes få af. Derfor er den sjælden som ynglefugl.
Der er mangel på naturlige redepladser i Danmark, og opsætning af redekasser har derfor vist sig at være gavnlig for vandstær.
Den lokale feltornitolog Bjarne Nielsen henvendte sig til Hillerød Kommune, for at spørge til en kommunal indsats for at hjælpe vandstære med redekasser.

Fem kasser allerede opsat

”Jeg har fulgt to-tre vandstære konstant gennem vinteren ved Solbjerg Engsø, og sidst i marts var der et par vandstære, der begyndte at synge og hævde territorium. Jeg synes det ville være en rigtig god ide, hvis kommunerne vil være med til at få opsat nogle redekasser, for at hjælpe vandstæren,” fortæller Bjarne Nielsen.
Hillerød og Gribskov Kommuner er gået sammen om at støtte initiativet, hvor det i første omgang gælder ti redekasser til vandstær, hvoraf fem nu er opsat på velegnede steder med god strøm under broer i Pøleå-systemet mellem Hillerød og Arresø.
På sigt er det håbet, at flere andre kommuner i Nordsjælland vil tage del i projekt 'Hjælp vandstæren'.

Fremstillet af Trollesbro

Det er center for beskyttet beskæftigelse Trollesbro i Hillerød Kommune, der har fremstillet de nye redekasser til projektet, som dermed samtidig er et godt socialt forankret projekt.
Ifølge naturmedarbejder Bo Thyge Johansen vil det være fantastisk, hvis vandstærene blev og ynglede i kasserne i år, men initiativet skal ses som et langsigtet projekt med stadig flere kasser til vandstær i Nordsjælland.
Hidtil har der kun været få indsatser på Sjælland. For ca. 20 år siden opsatte det daværende Frederiksborg Amt en del redekasser til vandstær i Nordsjælland. jesl

Publiceret 07 April 2017 08:00