Hillerød skal være en af de 30 handelsbyer, der spås at være tilbage i Danmark om 15 år. Det er visionen for Hillerød Byforum. Arkivfoto

Hillerød skal være en af de 30 handelsbyer, der spås at være tilbage i Danmark om 15 år. Det er visionen for Hillerød Byforum. Arkivfoto

Borgere:

"Sådan udvikler vi bymidten"

Gratis parkering er et af de ønsker, der går igen i de mange kommentarer, der er kommet på Hillerød Postens Facebook-side, hvor vi har efterlyst gode ideer til, hvordan man kan udvikle bymidten

Af
Martin Warming

Martin Warming

Hillerød Posten har efterlyst gode ideer til, hvad der skal til for at fremtidssikre bymidten i Hillerød, så byen er en af de 30 handelsbyer, der spås at være tilbage i Danmark om 15 år. Det er nemlig visionen for Hillerød Byforum, der er en ny forening, der består af blandt andre ejendomsejere, Cityforeningen, kommunen, frivillige og liberale erhverv.
“Vi vil ikke blot være et sted eller en by, hvor man handler. Vi vil have en by, der summer af liv. At der sker noget i gågaderne og på Torvet, og at byens historie som slotsby og købstad afspejles og opleves i byens rum og kvalitet. Et sted, hvor man vil mødes,” sagde borgmester Dorte Meldgaard (K) i sin tale ved Hillerød Byforums åbning forleden.
Læs også: Vision: Hillerød skal være en af landets stærkeste handelsbyer
Men hvordan bliver bymidten i Hillerød et aktivt og attraktivt sted? Et sted, man har lyst til at handle og mødes. Hillerød Posten efterlyste i sidste uge gode ideer på Facebook - og dem er der kommet mange af. En hel del mener, at det skal være gratis at parkere i bymidten, mange peger på Torvet, som de mener, der skal gøres noget ved, og endelig er der også mange, der mener, at det næsten tomme indkøbscenter Gallerierne er en torn i øjet. Vi har præsenteret nogle af forslagene for borgmesteren, og hun glæder sig over den store interesse for emnet.
“Det er dejligt, at der er så stor interesse om Hillerød Byforum. Og at der er så mange ideer, bestyrelsen nu kan arbejde videre med. Der vil naturligvis være nogle ting, som bestyrelsen i Hillerød Byforum selv kan arbejde videre med, og så er der andre ting, som de skal samarbejde med andre om – og komme med input til andre til. Hillerød Byforum har jo eget budget, og der vil være nogle ting, som ligger lige for, at de selv kan gå videre med – for eksempel stordriftssamarbejde i bymidten på forskellige områder,” lyder det fra Dorte Meldgaard.
Der er også mange, der på Hillerød Postens Facebook-side foreslår, at der skal skabes flere offentlige 'byrum' og pladser, hvor man kan sidde og nyde en kop kaffe, mens ungerne hygger sig på en legeplads. Og dem har bormesteren godt nyt til.
“Byrådet har sat penge af til en legeplads i bymidten, og den sag er blevet behandlet en gang, og det er planen, at den sag kommer til udvalgene igen her til april,” fortæller Dorte Meldgaard.
Opfølgning:
Gratis parkering, Torvet og Gallerierne. Det er tre områder, som Hillerød Byforum bør kigge nærmere på i bestræbelserne på at fremtidssikre bymidten i Hillerød. Det er i hvert fald tre områder, der dukker op igen og igen i de mange kommentarer, der er kommet på Hillerød Postens Facebook-side. 
Vi har sendt forslagene videre til dem, der har fingeren på pulsen og bedt dem komme med en kommentar:

Hillerød Kommune er i øjeblikket ved at undersøge, om det kan lade sig gøre at indføre tidbegrænset gratis parkering. Foto: Martin Warming

Hillerød Kommune er i øjeblikket ved at undersøge, om det kan lade sig gøre at indføre tidbegrænset gratis parkering. Foto: Martin Warming

Gratis parkering

Et af de ønsker, der går igen i kommentarerne på Hillerød Postens Facebook-side, er ønsket om gratis parkering i bykernen. Måske ikke 'permanent' gratis parkering, men så i hvert fald gratis parkering i en time eller to.
Hillerød Kommune er faktisk allerede ved at undersøge, om det kan lade sig gøre - ikke mindst økonomisk - at indføre gratis parkering i en begrænset periode.
Det er Venstre, der har stillet forslag om, at man i første omgang skal undersøge mulighederne, og det forslag er medlemmerne af Økonomiudvalget blevet enige om at gå videre med. Men hvis det står til Tue Tortzen (Fælleslisten), der er formand for Miljø- og Teknikudvalget, så skal det ikke være gratis at parkere i bymidten.
“Venstre er jo kommet med et forslag om, at vi skal undersøge mulighederne, så det er vi i gang med. Men personligt synes jeg ikke, at det skal være gratis at parkere. Når man skal betale for at parkere, så er det jo blandt andet for at regulere trafikken, så det er til at få en plads. Hvis der ikke var p-afgift, ville der være en masse, der fyldte p-husene op med deres biler, som ikke behøvede at holder dér. Vi har gratis parkering ved Teglgårdssøen, og vi vil også undersøge, om det kan lade sig gøre at frigøre nogle p-pladser på Munkeengen (i p-huset under Finanscenteret, red.) til gratis parkering. Det er der mange, der vil have gavn af - i hvert fald dem, der ikke skal købe mere, end de kan bære. Dem, der skal have lidt større og tungere ting, må så betale for at holde tættere på,” lyder det fra Tue Tortzen, der ikke i tvivl om, at gratis parkering i bymidten ville medføre en række problemer.
“Vi fik lavet en undersøgelse, før der blev indført p-afgift, og den viste, at 20 procent af dem, der lå og kørte rundt på vejene i bymidten, var folk, der ledte efter en p-plads. Det er ikke godt. Det skaber en masse unødig trafik, og det forurener,” siger Tue Tortzen og tilføjer:
“Et eller andet sted kan jeg da godt forstå, at folk helst vil slippe for at betale en p-afgift, men hvis alternativet er, at der kommer flere biler på vejene i bykerne, fordi folk kører rundt og leder efter en ledig plads, og man ikke kan finde en p-plads, så betaler jeg altså hellere en p-afgift”.
Hillerød Kommune går i øjeblikket med planer om at sælge grunden på Åmosevej/Åbrinken, hvor der i dag er omkring 160 gratis p-pladser.
Mette Faurholt, der er citykoordinator i C4, opfordrer kommunen til at finde en alternativ løsning, hvis/når grunden bliver solgt. For det vil nemlig blive et problem for de mange mennesker, der arbejder i bymidten, hvis de ikke længere kan parkere gratis.
”Det er vigtigt for handlen, at der fortsat er tilstrækkelig adgang til gratis parkeringspladser, som butikkernes medarbejdere kan benytte. Hvis Hillerød skal være Nordsjællands førende handelsby, skal det være attraktivt at etablere sig som ny forretning. Hillerød ByForum arbejder jo netop med, at vi skal udvikle byen til at indeholde endnu flere spændende tilbud for kunder og borgere, og her er det en forudsætning, at det er de bedste butikker og spisesteder, der har lyst til at investere i handelslivet. Så det skal kunne betale sig for deres medarbejdere at køre til Hillerød,” lyder det fra Mette Faurholt.
Hun tilføjer, at handelsbranchen ifølge den seneste årsberetning fra C4 tegner sig for 25 procent af de private arbejdspladser i Hillerød Kommune.

Der er ikke mange butikker tilbage i indkøbscenteret Gallerierne. Foto: Martin Warming

Der er ikke mange butikker tilbage i indkøbscenteret Gallerierne. Foto: Martin Warming

Gallerierne

Der skal ske noget med indkøbscenteret Gallerierne, der er ejet af Foreningen European Retail. Det mener mange af de Facebook-brugere, der har givet deres mening til kende. Centeret, der åbnede med pomp og pragt i 2006, står i dag næsten tomt. Der er kun et par butikker tilbage inde i selve centeret, og hos C4 håber direktør Erik Helmer Pedersen, også, at der snart sker noget med Gallerierne.
“Der er ingen tvivl om, at det er vigtigt, at vi får noget i Gallerierne, der kan være med til at trække mennesker til. Det kan eksempelvis være et kulturhus med restauranter. Man kunne også forestille sig, at kommunens borgerservice kunne blive lagt ned i bymidten - eksempelvis i Gallerierne - eller at man lavede en 'bybørnehave' hvor børnene ville blive en del af bybilledet. Det ville være med til at give liv,” lyder det fra Erik Helmer Pedersen.
“Det er nok lidt mere realistisk, at der kommer en større butik. Det kunne for eksempel være en elektronikbutik, og der er ingen tvivl om, at det også ville være med til at skabe en enorm trafik”, siger C4-direøktøren, der understreger, at det vigtigste er, at der kommer noget, der kan trække mennesker til bymidten.
“Vi ser helst, at det er noget, borgerne kan samles om - for eksempel et kulturhus med restauranter, Borgerservice, en børnehave eller måske et stort legeland for børn, så det ville blive et samlingspunkt for Hillerøds borgere. Det ville være den optimale løsning”, mener Erik Helmer, som også er direktør for Hillerød Byforum.

Der skal være mere liv på Torvet, mener mange af dem, der har deltaget i debatten. Foto: Martin Warming

Der skal være mere liv på Torvet, mener mange af dem, der har deltaget i debatten. Foto: Martin Warming

Torvet

De fleste kan vel blive enige om, at Hillerød har et af de flotteste torve i hele landet. Med udsigt over Slotssøen og slottet i baggrunden kan det næsten ikke blive smukkere. Men Torvet bliver ikke brugt optimalt, mener mange af Hillerød Postens Facebook-brugere, der efterlyser flere aktiviteter og mere liv på Torvet. Og der er allerede nedsat en Torvegruppe, som arbejder på at finde nye muligheder for Torvet, fortæller Leo Knudsen, der er tovholder for gruppen.
“Vi er så langt, at vi inden for en måned kommer med et ideoplæg til, hvordan Torvet kan indrettes. I grundtræk mener vi, at der skal være plads til torvehandel og forskellige events, blandt andet musik og måske en skøjtebane om vinteren. Vi kigger også på muligheden for at opdele Torvet i mindre områder, så der kommer en række 'opholdsrum', men det skal selvfølgelig have en vis fleksibilitet, så vi ikke låser os fast på en permanent indretning af Torvet,” fortæller Leo Knudsen.
I første omgang er det Hillerød Byforum, der skal kigge på ideoplægget fra Torvegruppen, og derefter skal det sendes videre til politikerne, der i sidste ende skal tage stilling til, hvad der skal ske med Torvet.
“Det er allerede besluttet, at der skal opføres en toiletbygning på Torvet, og den vil vi forsøge at integrere i vores oplæg. Man kan også forestille sig, at det etableres nogle fast stande til torvehandlen. Vi tror på, at der er potentiale i torvehandel. Det er for eksempel meget populært at producere lokale, økologiske grøntsager, og her ville man så kunne skabe et rum for, at der kunne være handel af den karakter,” siger Leo Knudsen, der er tidligere direktør for Børn, Familie og Kultur i Hillerød Kommune.
Torvegruppen har også haft en snak med cafe-ejerne og ejendomsejerne på Torvet, og de skal også inddrages i den videre proces, fortæller Leo Knudsen.
“Det er en spændende proces, og vi mener, at det er tid til handling nu. Det ligger faktisk allerede en masse gode forslag fra tidligere til, hvad man kan gøre ved Torvet, så vi behøver slet ikke at finde på nye forslag,” tilføjer han.

null

Publiceret 03 April 2017 07:53