Millioner deles ud:

61 foreninger får glæde af pengene

Bestyrelse overrasker til april modtagerne af to en halv millioner kroner, som skal glæde børn og unge i Hillerød Kommune

2,5 millioner kroner skal ud at gøre gavn og skabe glæde hos børn og unge i 61 klubber, foreninger, spejderkorps og institutioner i Hillerød Kommune.
Det er bestyrelsen i Grethe Christiansens Legatstiftelse, som de seneste måneder har kigget nærmere på de lidt over 100 ansøgninger, de modtog i december og januar. De opfordrede klubber, foreninger og institutioner i Hillerød til at søge om midler fra legatet på tre millioner kroner til projekter for børn og unge.
Nu har bestyrelsen så udvalgt de 61 projekter, som får del af pengene. Hvem modtagerne bliver, afsløres på en stor legatuddeling på Sophienborgskolen onsdag 19. april kl. 19.

En halv million til senere

I alt uddeles cirka 2,5 millioner kroner af de i alt 3.070.000 kroner, bestyrelsen havde at give af. De sidste penge gemmer bestyrelsen til senere uddeling:
“Det kan være, vi har overset nogen, som trænger. Det er der ingen tvivl om, at vi har - men vi ved det bare ikke endnu. Så der kan blive noget opsøgende virksomhed fra vores side til at finde frem til dem,” siger formand Kurt Andersen, som understreger, at alle, som har opfyldt bestyrelsens betingelser, har fået tildelt penge.

Solgte bygninger

Grethe Christiansens Legatstiftelse drev gennem mange år børnehaven af samme navn i Skolegade og senere også Selskov Børnehave på Thurasvej, men behovet og udviklingen gjorde, at Hillerød Kommune ikke mere havde brug for de to institutioner.
Legatstiftelsen solgte for et par år siden disse ejendomme, og en del af legatets kapital anvendes nu efter det formål, som legatet blev oprettet efter i 1890'erne, nemlig til gavn og glæde for børn og unge i Hillerød.
Det har bl.a. været bestyrelsens ønske, at tildelingerne kunne komme så mange børn og unge som muligt til gavn og glæde. De enkelte uddelinger vil variere mellem cirka 5.000 og 120.000 kroner.
Nogle ansøgninger levede desværre ikke op til de udstukne kriterier, bl.a. “fordi de ikke levede op til kravene om at være en klub, forening eller institution, ligesom projekterne i en række ansøgninger ikke var rettet mod børn og unge,” skriver bestyrelsen i en pressemeddelelse.

Store ville tømme kassen

Desuden er andre projekter valgt fra, fordi de var så store, at de også enkeltvis havde ”slugt” alle pengene.
“Hvis det handler om rigtig store beløb, så tømmer de jo kassen, og hvis vi skulle dem noget, så ville det være et rimelig beskedent beløb, som alligevel ikke ville batte så meget i det store hele,” siger Kurt Andersen til Hillerød Posten.
Endelig har der været søgt til en hel del renoveringer af større legepladser uden almindelig offentlig adgang, typisk kommunale daginstitutioner, og det har bestyrelsen ikke set som en opgave, de kunne løfte.
Modtagerne af afslag har fået direkte besked.

null

Publiceret 24 March 2017 11:30

SENESTE TV