Der er allerede masser af cykelstier i området, og derfor er det ikke nødvendigt med en ny på den øvre del af Milnersvej, mener Hillerød Bys Lokalråd. Foto: Martin Warming

Der er allerede masser af cykelstier i området, og derfor er det ikke nødvendigt med en ny på den øvre del af Milnersvej, mener Hillerød Bys Lokalråd. Foto: Martin Warming

Lokalråd:

“Luk en del af Milnersvej for biltrafik”

Hillerød Bys Lokalråd blander sig nu i debatten om en cykelsti på Milnersvej. Lokalrådet mener ikke, at der er plads til en cykelsti og vil helst have vejen helt lukket for biltrafik

Af
Martin Warming

Martin Warming

Byrådspolitikerne i Hillerød overvejer i øjeblikket, om de skal nikke ja til en cykelsti på den øvre del af Milnersvej på strækningen fra Banestien op til krydset ved Marie Mørks Skole. Hillerød Forsyning skal nemlig grave en ny vandledning ned i jorden, og kommunen øjner derfor en mulighed for at slå to fluer med ét smæk, når vejen nu alligevel skal graves op.
Men det er en rigtig dårlig idé med en cykelsti på den del af Milnersvej, mener Hillerød Bys Lokalråd, der allerhelst så, at vejen helt blev lukket for biltrafik fra Godthåbsvej.
“Vi synes, det er en hovsaløsning. Der er ikke plads til en cykelsti på den øvre del af Milnersvej. Vejen er slet ikke bygget til al den trafik, der kører på den allerede i dag - og det vil kun blive værre i fremtiden,” siger Marianne Løvdal, der er formand for lokalrådet.

Bjørnetjeneste

Hun mener, at det vil være at gøre cyklisterne en bjørnetjeneste, hvis politikerne beslutter sig for at etablere en cykelsti på Minersvej, og hun undrer sig over, at blandt andre Tue Tortzen (Fælleslisten), der er formand for Miljø- og Teknikudvalget, er fortaler for en cykelsti, når der allerede findes flere andre cykelstier i området.
“Cyklisterne behøver slet ikke at bruge den øvre del af Milnersvej. Der er flere andre cykelstier i området, som de kan bruge - både op til Marie Mørks Skole, til stationen og ned til bymidten. Men problemet er, at mange ikke er opmærksomme på dem, og at skiltningen er elendig,” siger Marianne Løvdal.
Hun henviser blandt andet til den cykelsti, der går fra Godthåbsvej op til Petersborgsvej, hvorfra cyklisterne kan komme videre til både stationen og skolen uden at skulle ud på nogle af de veje, der er belastet af alt for meget biltrafik.
“På den nordlige side af Milnersvej er der også et godt alternativ til cyklisterne, der kan køre via Christianshave og Rolighedsvej videre ned til Banestien og Buevej. Så det er slet ikke nødvendigt med en cykelsti på Milnersvej, og jeg forstår ikke, at Tue Tortzen synes, at det er mere sikkert at sende cyklisterne ud på Milnersvej, hvor der ikke er plads til dem,” siger Marianne Løvdal.

Der er allerede masser af cykelstier i området, mener lokalrådet. Foto: Martin Warming

Der er allerede masser af cykelstier i området, mener lokalrådet. Foto: Martin Warming

Forlæng Carlsbergvej

Lokalrådet har flere forslag til, hvad kommunen kan gøre, hvis Milnersvej bliver lukket for biltrafik fra Godthåbsvej op til Marie Mørks Skole. Et af forslagene går på at forlænge Carlsbergvej videre ned over p-pladsen ved Teglgårdssøen og føre vejen ind under jernbanen og derfra videre ud på den nedre del af Milnersvej. Lokalrådet har også peget på muligheden for, at der etableres op- og nedkørselsramper fra Funkevej til Overdrevsvejen for på den måde at føre trafikken udenom bymidten.
Flemming Munch Mortensen, der er kasserer i Hillerød Bys Lokalråd, efterlyser en overordnet plan for, hvordan Hillerøds politikere vil håndtere trafikken i den indre del af Hillerød i fremtiden.
“Der er ved at blive opført en masse nye boliger. Blandt andet ved Hillerød Station, Stauns Hjørne og på den gamle p-plads ved biografen. Derudover kommer der en multihal med plads til 3.000 publikummer ved Frederiksborg-centret, og en stor mængde af disse projekter vil belaste Milnersvej med yderligere trafik. De problemer løses ikke med en hovsa-cykelsti, men ved at man lægger en overordnet trafikplan for bymidten,” lyder opfordringen fra Flemming Munch Mortensen til lokalpolitikerne.

Marianne Løvdal og Flemming Munch Mortensen fra Hillerød Bys Lokalråd så helst, at kommunen lukkede den øvre del af Milnersvej for biltrafik.
Foto: Martin Warming

Marianne Løvdal og Flemming Munch Mortensen fra Hillerød Bys Lokalråd så helst, at kommunen lukkede den øvre del af Milnersvej for biltrafik. Foto: Martin Warming

null

Publiceret 18 March 2017 11:15