Der er for meget ukrudt i Hillerød:

Nu skal gasbrænderne i sving

Ukrudtet har fået lov at vokse for længe. Ikke blot er det grimt - det giver også usikre fortove og afkorter belægningernes levetid

Allerede i år skal ukrudtsbrændere og stålbørster på arbejde på fortove og veje i Hillerød Kommune.
Et enigt Miljø- og teknikudvalg besluttede i onsdags, at nu skal der sættes ind mod alt det ukrudt, som skæmmer bybilledet betydeligt i kommunen.
“Vi har skåret rigtig meget ned på ukrudtsbekæmpelsen gennem flere år. Ukrudtet ødelægger belægningerne, og det har allerede ødelagt meget. Så jo før vi får gjort noget ved det, jo bedre,” siger udvalgsformand Tue Tortzen fra Fælleslisten.
Forvaltningen redegjorde i dagsordenen over for udvalget, hvor stort det ophobede efterslæb på ukrudtsbekæmpelsen er. Her ridser de op, hvordan der i dag vokser ukrudt på helleanlæg, fortovsarealer, torve og langs kantsten. Og det er ikke ufarligt, skriver forvaltningen:
“Omfanget af ukrudt er på nuværende tidspunkt så stort, at det gør fortovene usikre at færdes på. Dette skyldes, at ukrudtet både kan indsnævre bredden af fortovet, gøre fortovet mere glat i vådt vejr, og nedsætte fremkommeligheden især for gangbesværede”.
Samtidig afkorter de store mængder ukrudt belægningernes levetid:
“Ukrudtets rødder kan flytte belægningssten, og derved gøre belægningen mere åben og sårbar for frost og mere ukrudt,” oplyser forvaltningen.

Fra 1,8 mio. til 376.000 kroner

I 2010 var der afsat 1,86 millioner kroner til ukrudtsbekæmpelse. Men igennem flere års besparelser har Hillerød Kommune reduceret indsatsen, så den i 2016 var reduceret til 376.000 kroner.
Så Tue Tortzen er glad for, at der nu kommer fokus på, at området er skåret for meget:
“Ukrudtet står og skriger til himlen, og alle kan se, det ødelægger belægningerne,” siger han.
Hvis ikke der gøres mere ved ukrudtet, vil problemet være tiltagende i fremtiden, skriver forvaltningen:
“Dette vil også afføde øgede udgifter til reparation og udskiftning af belægninger”.
Ifølge forvaltningen er ukrudtsproblemet mange steder endnu begrænset til, at der kun vokser frø- og rodukrudt i fugerne. Andre steder har der samlet sig så meget snavs oven på belægningerne, at det danner et jordlag, hvor ukrudt kan vokse oven på selve belægningen:
“Disse belægninger fremstår således helt skjult af snavs og ukrudt,” står der.

Ukrudt. Arkivfoto: Lars Schmidt

Ukrudt. Arkivfoto: Lars Schmidt

Gang i gasbrænderne

Ifølge sagsfremstillingen kan belægningerne blive rengjort og renset med stålbørster. Det har entreprenøren vurderet kan gøres for 450.000 kroner.
Herefter vil det være nødvendigt at intensivere ukrudtsbrændingen for at fjerne efterslæbet efter flere års reduceret bekæmpelse og forhindre en ny tilgroning af belægningerne.
“Opfejning er en god metode til at bekæmpe ukrudtet, men vi skal også have mere brænding. Før havde vi 12 gasbrændere, nu er der ingen. Så problemet er, at vi var godt i bund, men nu har det hobet sig op over to år,” siger Tue Tortzen.
Forvaltningen skønner, at udgifterne til yderligere ukrudtsbrænding vil beløbe sig til 300.000 kroner per år. Her er det især de bynære belægninger i gågaderne, på torve og pladser i centrum og på Slotssøstien at ukrudtsbrænderne skal i sving.
Forvaltningen foreslog i dagsordenen at fremsætte et forslag om flere penge til ukrudtsbekæmpelsen til de kommende budgetforhandlinger, men udvalget ønskede at afsætte penge allerede nu.
Derfor indstillede udvalget til Økonomiudvalgets kommende møde 22. marts, at der gives en tillægsbevilling på 900.000 kroner i budgetopfølgning 1, så der kan sættes ind over for ukrudtet ved vækstsæsonens afslutning i 2017.

Ukrudt. Arkivfoto: Lars Schmidt

Ukrudt. Arkivfoto: Lars Schmidt

null

Publiceret 14 March 2017 07:00

Hillerød Posten nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Hillerød Posten
SENESTE TV