Til sommer starter de første i en ny læreruddannelse på Campus Nordsjælland i Hillerød.

Til sommer starter de første i en ny læreruddannelse på Campus Nordsjælland i Hillerød.

Læreruddannelsen kommer til Hillerød

Ny læreruddannelse vil forbedre de nordsjællandske kommuners muligheder for at have undervisning af uddannede lærere i folkeskolerne

Hillerød kan i fremtiden tiltrække flere uddannede lærere.
For til august starter de første lærerstuderende på en ny uddannelse på Campus i Hillerød.
Professionshøjskolen UCC åbner en ny meritlæreruddannelse - en deltidsuddannelse for voksne, som i forvejen har en videregående uddannelse, eller som har en erhvervsuddannelse og to års erhvervserfaring.
Det har længe været et ønske at åbne en læreruddannelse i Hillerød, hvor uddannelserne til sygeplejerske, fysioterapeut, pædagog, psykomotorisk terapeut og socialrådgiver i forvejen er samlet. Og nu er første skridt på vejen mod en almindelig læreruddannelse altså taget.

Brug for flere uddannede

Hillerød Kommune har brug for at tiltrække flere uddannede lærere til skolerne. Ifølge den sidste kvalitetsrapport for skolerne for skoleåret 2014/2015 nåede kommunen ikke sin målsætning omkring, hvor mange af elevernes timer, der skulle varetages af undervisere med 'undervisningskompetence', altså at underviserne har haft det pågældende fag på læreruddannelsen eller som efteruddannelse.
Andelen af planlagte undervisningstimer med kompetencedækning lå på blot 77,5 procent, 7,5 procent fra målsætningen i 2016, og under landsgennemsnittet, som var på 80,6 procent. I høringssvarene til rapporten pegede skolerne blandt andet på, at de havde svært ved at rekruttere de rigtige lærere.
Allerede dengang påpegede forvaltningen, at de var “i dialog med syv andre nordsjællandske kommuner om at sikre et strategisk samarbejde om efteruddannelse i samarbejde med UCC”.
Ifølge viceborgmester Kirsten Jensen (S), som også er formand for Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland, er merituddannelsen da også godt nyt for skoler og kommuner i Nordsjælland, som kan få lettere ved at rekruttere til lærerstillinger:
“Kommunerne har talt om, at de gerne vil have flere ansøgere til ledige lærerstillinger. Når meritlæreruddannelsen kommer, er det håbet, at det bliver lettere at besætte lærerstillinger i skolerne i de nordsjællandske kommuner med uddannede lærere,” siger hun til Hillerød Posten.

Fleksibelt tilrettelagt

Uddannelsen giver nye muligheder for de lærere, der underviser i skolen uden at være læreruddannede. Og initiativet sigter også mod at afhjælpe lærermanglen i de nordsjællandske kommuner, forklarer Annegrete Juul, vicedirektør på Campus Nordsjælland, i en mail til Hillerød Posten.
“Uddannelsen er fleksibelt tilrettelagt, så det er muligt for den studerende at passe job og uddannelse samtidigt, og uddannelsen er kortere end den ordinære læreruddannelse,” skriver hun.

Mål om rigtig læreruddannelse

Målet er en egentlig læreruddannelse, og merituddannelse kan være med til at sætte spot på Hillerøds campus:
“Så kommer vi i gang og får lærerstuderende på campus. Det kan forhåbentlig være med til at skabe interesse for uddannelsen og arbejde endnu mere frem mod den almindelige læreruddannelse,” siger Kirsten Jensen.
For det kan give en rigtig god synergi at sætte pædagoguddannelsen og læreruddannelsen under samme tag:
“Vi har lige behandlet en sag politisk i Hillerød om pædagogernes rolle i skolerne, for der er mere og mere samarbejde mellem lærere og pædagoger på skolerne,” siger Kirsten Jensen.
Interesserede kan søge ind på den nye uddannelse frem til 1. april, men UCC optager helt frem til sommer:
“Vi håber på et hold i matematik og et i dansk,” skriver Annegrete Juul.

null

Publiceret 09 March 2017 05:00