Ny s-togskøreplan:

Farvel til A - gensyn med E

S-togslinjen fra Hillerød får nyt navn per 30. januar

Af
Mette Dolmer Thygesen

Mette Dolmer Thygesen

I mange år var det linje E, man skulle med fra Hillerød mod København, indtil linjen i december 2014 skiftede linjeføring og blev til linje A. Men nu vender linje E tilbage til Hillerød.
For når den nye s-togkøreplan for 2017 træder i kraft 30. januar 2017, indeholder den en del ændringer, som de rejsende skal være opmærksomme på.
Langt de fleste linjer er ændrede i køreplanen, og således også den fra Hillerød. Linje kørte over København mod Køge, og det fortsætter den nye linje E med at gøre på hverdage i dagtimerne. Men når det så bliver fredag og lørdag nætter, skifter s-togslinjen til at hedde linje B og køre til Høje Taastrup i stedet. Det samme sker om aftenen og i weekenderne.
Ifølge DSB er pointen med ændringer at råde bod på, at nogle linjer indimellem har rigtig mange passagerer på første del af strækningen og færre på den sidste del:
"Når vi i S17 (den nye køreplan, red.) lægger linjerne om, bliver belægningen mere ensartet på hver enkel linje. Det giver en mere effektiv drift," skriver DSB på deres hjemmeside.
Da næsten alle linjer kører anderledes i den nye køreplan, er minuttallene også ændret.
"Det har været nødvendigt for at få de nye endestationer til at ‘snakke sammen'," oplyser DSB.

Færre aftentog

Som noget nyt kører DSB lidt flere tog på hverdage før kl. 20. Til gengæld kører der færre tog efter kl. 20:
Det giver Banedanmark flere muligheder for at udføre sporarbejde, uden det griber ind i og forstyrrer togdriften, skriver DSB:
"I de her år udfører Banedanmark rigtig meget sporarbejde på S-togsnettet om natten, i weekenden, i ferieperioder og på hverdagsaftner efter kl. 20. En af fordelene ved den ændrede plan, hvor vi kører færre tog efter kl. 20, er, at Banedanmark ikke får behov for at gennemføre ligeså mange omlægninger og aflysninger som tidligere".
DSB opfordrer i øvrigt til, at man tjekker Rejseplanen inden sin rejse.

Og sådan ser de ud om aftenen og i weekenderne.

Og sådan ser de ud om aftenen og i weekenderne.

Ny køreplan fra Hillerød

Ændringer på hverdage: Linje E erstatter linje A. Linje E kører mellem Hillerød og Køge hvert 10. minut i dagtimerne. Om aftenen efter kl. 20 kører linje B mellem Hillerød og Høje Taastrup hvert 20. minut og standser ved alle stationer.

Ændringer i weekender og på nætter efter fredage og lørdage: Linje B erstatter linje A. Linje B kører mellem Hillerød og Høje Taastrup hvert 10. minut i dagtimerne i weekenderne og hver halve time natten efter fredage og lørdage.

Publiceret 29 January 2017 09:00

Hillerød Posten nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Hillerød Posten
SENESTE TV