Udbygningen af Hillerød Station rykker frem i feltet

Udbygningen af Hillerød Station er kommet med på regionsrådets prioriteringsliste

Af
Jeanette Hougaard

Når regionsrådet mødes igen den 16. august er det for at diskutere en politisk prioritering af i alt otte infrastrukturprojekter indenfor og i sammenhæng med Region Hovedstaden. Regionsrådets drøftelser skal blandt andet føre til udvælgelse af højest fem-seks projekter som regionsrådsformand Sofie Hæstrup Andersen (S) herefter skal gå i dialog med staten om at få gennemført. For færre, men klare fælles prioriteringer, forventes i følge administrationen, at have størst gennemslagskraft.
Med på bruttolisten over infrastruktur-projekter, som regionsrådet skal diskutere, er nu også kommet en udbygning af Hillerød Station. Udbygningen af stationen vil ikke bare give flere togafgange, men også sammenbinde flere af de nordlige lokalbanelinier i en direkte forbindelse til stationen Favrholm og det kommende supersygehus. På prioriteringslisten er også fortsat en udbygning af Hillerød-motorvejen, og senest i tirsdags blev en fast forbindelse over Øresund mellem Helsingør og Helsingborg udpeget som den foretrukne af regionens forretningsudvalg.
Udspillet er blevet til i et tæt samarbejde mellem Kommunernes Kontaktråd og Region Hovedstaden, der tilbage i 2014 satte trængsel og projekter, som kan sikre forsat vækst og udvikling i hovedsregionen, på en fælles arbejdsdagsorden.

null

Publiceret 11 August 2016 00:00