To af veteranerne fra projektet fortalte Rasmus Jarlov og Dorte Meldgaard om projektet succes og at de begge har søgt ind på SKovskolen. Foto: Claus Beyer

To af veteranerne fra projektet fortalte Rasmus Jarlov og Dorte Meldgaard om projektet succes og at de begge har søgt ind på SKovskolen. Foto: Claus Beyer

Politikere på grøn veteran-visit på Skovskolen

Formand for Folketingets Forsvarsudvalg Rasmus Jarlov og Hillerøds borgmester Dorte Meldgaard besøgte veteranerne på Skovskolen i Nødebo

Af
Af Claus Beyer

'Veteraner i det faggrønne' er et pilotprojekt målrettet veteraner med henblik på arbejde eller uddannelse i det grønne fagområde. Mandag 13. juni besøgte formanden for Folketingets Forsvarsudvalg, Rasmus Jarlov, og Hillerøds borgmester, Dorte Meldgaard projektet.
Træklatring, friluftsvejledning, motorsavskursus, træarbejde, naturforvaltning. De 1o veteraner er kommet vidt omkring og er stadig i gang. De har hen over forår og forsommer gennemført et pilotprojekt, hvis formål er at bringe dem tættere på arbejde eller uddannelse.
Projektet taler ind i den aktuelle dagsorden om, hvordan samfundet bedst støtter et stigende antal veteraner i livet efter en militær karriere.
Under besøget talte Rasmus Jarlov og Dorte Meldgaard med deltagerne og hørte om projektet og dets foreløbige status. Med var også projektleder fra Skovskolen, Niels Blok, der selv er veteran.

Søger ind på Skovskolens uddannelse

De to veteraner der viste Rasmus Jarlov og Dorte Meldgaard rundt på Skovskolen var ikke i tvivl om projektets succes:
”Vi har begge været utrolig glade for projektet. Ingen tvivl om, at en af grundpillerne ved succes er, at vi alle er veteraner, og dermed også har haft hinanden til at støtte os op af.”
Og at det har været en succes kan blandt andet ses ved, at begge veteraner har søgt ind på et uddannelsesforløb på skovskolen i Nødebo.
”Dette projekt har gjort det helt klart, at det er denne vej vi gerne vil. Vi har samtidig oplevet en fantastisk modtagelse på Skovskolen, både hos personalet og de mange studerende. Vi føler os trygge i dette miljø, og det at uddannelsen ikke sker sammen med veteraner i fremtiden, det er vi også blevet helt trygge ved,” fortalte veteranerne til Rasmus Jarlov og Dorte Meldgaard.

Skovskolen tager imod Folketingets formand for Forsvarsudvalget Rasmus Jarlov og borgmester Dorte Meldgaard. Foto: Claus Beyer

Skovskolen tager imod Folketingets formand for Forsvarsudvalget Rasmus Jarlov og borgmester Dorte Meldgaard. Foto: Claus Beyer

Veteranerne arbejdede på dagen indendørs.

Veteranerne arbejdede på dagen indendørs.

Veteraner har blandt andet bygget to shelters der nu skal flyttes til Høvelte kaserne, hvor soldater-kollegerne for glæde af dem. Foto: Claus Beyer

Veteraner har blandt andet bygget to shelters der nu skal flyttes til Høvelte kaserne, hvor soldater-kollegerne for glæde af dem. Foto: Claus Beyer

'Veteraner i det faggrønne'

er et uddannelses- og beskæftigelsesafklarende pilotprojekt på i alt 10 uger, der henvender sig til veteraner, der er faldet ud af arbejds- eller uddannelsesområdet af sociale eller helbredsmæssige grunde. 
Projektet har til hensigt at genopbygge den tabte kampkraft gennem uddannelse og brobygning til arbejde i de grønne fagområder samt styrke personlig og faglig udvikling. 
Projektledelse er på Skovskolen, Københavns Universitet, og Veterancentret, Soldaterlegatet, Christian Sørensens Mindefond og Ellab-Fonden har støttet økonomisk.

Publiceret 14 June 2016 07:00