Der var masser af underholdning på Festpladsen i Barokhaven søndag eftermiddag. Foto: Claus Beyer

Der var masser af underholdning på Festpladsen i Barokhaven søndag eftermiddag. Foto: Claus Beyer

Se billeder:

Kæmpe havefest i Barokhaven

Barokhavens Venner og Slots- og Kulturstyrelsen inviterede i søndags til havefest for aat markere 20-årsjubilæet for barokhavens genskabelse

Af
Af Claus Beyer

Det var en af de smukkeste havefester, som der var inviteret til, da barokhavens genskabelse kunne fejre 20 års jubilæum. I den forbindelse var der også indvies af de to nye zink-skulpturer i haven, hvoraf istandsættelse af den ene skulptur er en donation fra Barokhavens Venner. Samtidig var det også den officielle indvielse af den nyplantede dobbelte allé på Rendelæggerbakken. Alléen er blevet genskabt, og der er planet 171 nye lindetræer, samtidig med at stensætningen langs slotssøen er blevet restaureret.
Det hele startede klokken 12.30 ved åbningen af Rendelæggerbakken og herefter blev de to nye skulpturer indviet i Barokhaven. Klokken 13.45 var der jubilæumstaler på festpladsen ved direktør i Slots- og Kulturstyrelsen Jesper Hermansen og formand for Barokhavens Venner Elisabeth Enghave, hvorefter Frederiksborg Sognekor underholdte.
Efter de officielle indslag, så fortsatte festen med musik, dans og underholdning hele eftermiddagen ved Festpladsen og rundt i Barokhaven.

Publiceret 05 June 2016 17:00