Sophie Løhde fik input til demensplan

Pårørende og demensramte fik mulighed for at dele erfaringer direkte med ældreminister Sophie Løhde

Af
Mette Dolmer Thygesen

Mette Dolmer Thygesen

Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde fik masser af personlige historier at notere fra, da hun mandag formiddag besøgte demenshuset Ålholmhjemmet i Hillerød.
I ministerens travle kalender var der afsat over en time til, at pårørende, demensramte og medarbejdere kunne dele deres erfaringer, oplevelser og synspunkter med hende og en delegation af medarbejdere fra ministeriet.
Blandt de omkring 30 deltagere i mødet var en tydeligt påvirket pårørende, som fortalte historien om, hvordan hendes mand havde vandret ud af plejecentret i nattens mørke kun iført underbukser:
"Han blev tilfældigt fundet på Frederiksværksgade af en, der skulle på arbejde klokken 5 om morgenen. Oplevelsen har givet ham en meget stor angst for at miste sit 'jeg' og sit intellekt. Det er uværdigt, at han skal have lov til at gå ud. I ved ikke, hvad det gør ved både ham, ægtefællen og de pårørende," sagde kvinden, som ikke forstod, hvorfor plejecentret ikke må låse dørene om natten.

Dagcenterplads var redningen

En anden pårørende, Lis, fortalte om sin oplevelse med at tage sig af både en dement mor og ægtefælle. Hun betegnede kommunens tilbud om en fleksibel dagcenterplads som sin redning:
"Jeg følte, jeg var ved at falde ned i dybt hul og så blev reddet af en faldskærm," lød det.
Lis' mand fik mulighed for at komme i dagcentret, og det gav Lis frihed til at foretage sig noget selv ud over at passe manden. Samtidig var det positivt for hendes mand:
"Han følte sig værdsat og var med på ture og til aktiviteter. Da han senere blev visiteret til en plejehjemsplads, fik han heldigvis plads her, hvor han følte sig tryg og var vant til at komme," sagde Lis, som senere selv søgte en stilling på plejecentret.

Ministeren glædede sig over at være i Hillerød.

Ministeren glædede sig over at være i Hillerød. "Det er som at komme hjem i baghaven," sagde Sophie Løhde, som både har siddet i amtsrådet på regionsgården i Hillerød og gået i gymnasiet på Carlsbergvej. Foto: Mdt

Aktiviteter er vigtige

Også Jørgen, som selv i 2012 fik stillet diagnosen alzheimers, satte over for ministeren fokus på, hvor vigtigt det er at tilbyde aktiviteter til demensramte. Han kommer selv i klubtilbuddet Bakkehus to gange om ugen - et tilbud han betegnede som sin "redning":
"Vi kommer kl. 10 og spiser morgenmad, hygger og diskuterer. Så bestemmer vi, om vi vil bade, tage på kunstmuseum eller andre aktiviteter. Dagen er fuld af aktivitet, fordi vi skal holde hjernen i gang. Vi mødes med andre i samme situation, dagene går på en god måde, og vi får livskvalitet," sagde Jørgen, som også de andre dage er travlt beskæftiget med bordtennis, skak med mere.

Borgmester Dorte Meldgaard pegede i sit oplæg til ministeren på, at der er behov for at kigge kritisk på magtanvendelseslovgivningen, og at der er behov for at styrke pårørendes vilkår. Foto: Mdt

Borgmester Dorte Meldgaard pegede i sit oplæg til ministeren på, at der er behov for at kigge kritisk på magtanvendelseslovgivningen, og at der er behov for at styrke pårørendes vilkår. Foto: Mdt

Udadreagerende skabte utryghed

En anden pårørende understregede vigtigheden af at sætte ind, når en borger ikke passer ind i rammerne på plejecentret eller blive placeret et forkert sted:
"Vi oplevede en udadreagerende mand, som skabte total kaos og skræmte alle. Det tog alt for lang tid at få løst. Så min opfordring til dem, der sidder i systemet, er, at de får rykket hurtigt på disse sager. Det er hverken fair over for beboerne, manden selv eller personalet," sagde kvinden.
Afdelingsleder for ældre- og sundhedsområdet i Hillerød Kommune Hella Obel forklarede, at det lovgivningsmæssigt er svært at flytte en borger, som bor i eget hjem, da det betegnes som magtanvendelse. Men hun glædede sig over, at historien var endt på lykkelig vis, for det lykkedes at få flyttet manden ud i nogle rammer, hvor han trives:
"Men det var et meget langt forløb - for langt," sagde hun, og en af kommunens demenskonsulenter, Stacey Stuart, kunne fortælle ministeren, at magtanvendelseslovgivningen kan give udfordringer, når det gælder demente:
"Når den demensramte ikke har et realistisk billede af sig selv, er det svært at gøre noget, fordi det i så fald er magtanvendelse. Men alle medarbejdere, pårørende og beboere bliver taget som gidsler, fordi vi er nødt til at tage hensyn til en person, som er syg".

Gavn af gps

En pårørende fortalte om den gavn, hendes 93-årige demensramte mor har af en gps - og af at komme på plejecenter, inden hun blev helt dårlig:
"Hun kan tage bussen hver dag til gymnastik, kirkegården og ud at handle. Hun er blomstret op".
Efter dialogen - og efter Hillerød Posten måtte forlade mødet - blev ministeren vist rundt på Ålholmhjemmet og kunne tage de mange indtryk med sig tilbage til Christiansborg, hvor regeringen skal udfærdige en national demenshandlingsplan. Planen skal skabe tryggere og mere værdige rammer for mennesker med demens.
Hillerød var det sidste stop på en tur, Sophie Løhde har taget rundt i landet for suge til sig af gode, lokale erfaringer inden for demensområdet:
"Det er enormt vigtigt, at handlingsplanen bliver til blandt dem, som har demens tæt inde på livet, for det er netop i deres hverdag, at handlingsplanen gerne skulle kunne gøre en forskel,” udtaler hun.

Demensrummet
Hillerød Kommune har i efteråret 2015 sammen med Demensalliancen og fem andre kommuner deltaget i samarbejdsprojekt ”Demensrummet” med sigte på at blive en demensvenlig kommune, og derfor er kommunen udvalgt som vært for det femte og sidste dialogmøde. De øvrige dialogmøder er blevet holdt i Næstved, Aarhus, Varde og Aalborg.

null

Publiceret 15 March 2016 07:00

Hillerød Posten nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Hillerød Posten
SENESTE TV