Hillerød skal kunne mere og det sker ved, at byen arbejder mere i samme retning. Det synspunkt var der rbed enighed om i sidste uge, da tankerne blev præsenteret for byen detailhandlere og liberale erhverv. Arkivfoto.

Hillerød skal kunne mere og det sker ved, at byen arbejder mere i samme retning. Det synspunkt var der rbed enighed om i sidste uge, da tankerne blev præsenteret for byen detailhandlere og liberale erhverv. Arkivfoto.

Fælles byprojekt modtaget af ja-hatte

Arbejdsgruppen bag Town Center Management kan komme videre med ønsket om at etablere en professionel organisation til drift og samlet udvikling af Hillerød

Af
Jeanette Hougaard

"Hvis vi vil noget andet, så er det logisk, at vi må gøre noget andet," lød en af de pointer, som kommunaldirektør Erik Nygren opsummerede under et møde, hvor det såkaldte Town Center Management-projekt blev præsenteret over morgenkaffen for alle interesserede detailhandlere og liberale erhverv i bymidten.
Kommunaledirektørens pointe præciserede den helt basale overvejelse, der er udgangspunktet for projektet: Vil man fortsætte med at drive byens udvikling som hidtil og se hvad der sker - eller vil byens aktører professionalisere indsatsen og tænke byen samlet ved at etablere et Town Center Management til at drive værket?
Blandt de 50-60 fremmødte var der bred enighed om, at dannelsen af Town Center Management er vejen frem for Hillerød.
"En by som Hillerød burde kunne løfte det. Hvis ikke Hillerød kan, så ved jeg ikke..." kommenterede indehaveren af Rodes, Bent Rode.

Samling af kræfterne

Ifølge oplægget, der blev præsenteret på morgenmødet, er Town Center Management baseret på et offentligt og privat bymidtesamarbejde. Både kommunen og byens øvrige aktører som detailhandel, liberale erhverv samt ejendomsejerne bidrager økonomisk til en organisation på tre-fire medarbejdere, der i tanker og aktiviteter, som de får bestyrelsens velsignelse til, gennemfører en samlet udvikling af byen. Som en del af projektet indgår også byens frivillige, der kan inddrages på forskellig vis.
"Hillerød skal blive til endnu mere, og det er ikke nok at gøre det på frivillig basis, " sagde en de frivillige foreningsformænd, Michael Hartoft, fra Hillerød Cityforening.
"Og ja, vi har både slottet og søen, men vi bruger det ikke," gav han som et eksempel på, hvad nogle proffe ansatte kunne ændre på.

Økonomien ubeskrevet

Town Center Management forventes på sigt at få et samlet budget på seks millioner. Der blev naturligvis spurgt ind til på mødet, hvordan man forestillede sig at interessenterne skulle bidrage til fælleskassen, men det er for tidligt i processen at svare på, lød svarene. Tankesættet kommer før noget som helst andet, og her har også Slotarkaderne ja-hatten på.
"I Slotsarkaderne har vi allerede vores eget Town Center Management i måden at drive det på, og det fungerer godt. Når Slotsarkaderne går med her og "ser lyset", så er det fordi man kan se mulighederne for, at det kan blive endnu bedre," sagde Mads Pheiffer, formand for Slotsarkadernes Centerforening og for Hillerød Shopping.
Med mødet i torsdags har alle de kommende bidragsydere nu nikket ja til, at arbejdsgruppen kan komme videre i forarbejdet.

null

Publiceret 08 March 2016 09:15

SENESTE TV