Elever i 4. klasserne på Sophienborgskolen fik lejlighed for at vise deres forældre, hvad de lærer til en såkaldt forældrefernisering. Foto: Steen Tue Bjerborg

Elever i 4. klasserne på Sophienborgskolen fik lejlighed for at vise deres forældre, hvad de lærer til en såkaldt forældrefernisering. Foto: Steen Tue Bjerborg

Se far:

Det har jeg lært i skolen i dag

Sophienborgskolen har erstattet almindelige skole-hjem-samtaler med såkaldte forældreferniseringer, hvor eleverne viser deres forældre, hvad de har lært

Af
Steen Tue Bjerborg

"Se far og mor, det har jeg lært i skolen i dag."
Elever fra 4. årgang på Sophienborgskolen havde onsdag travlt med at guide deres forældre rundt til forskellige plancher og plakater, computere og redskaber i den afdeling af skolen, der går under navnet Europahuset.
Anledningen var, at Hillerød-skolen som en udløber af skolereformen og de nye Fælles Mål for fagene er begyndt at erstatte nogle af de traditionelle skole-hjem-samtaler om året med såkaldte forældre-ferniseringer. Og her er det så op til eleverne selv ved hjælp af på forhånd lavede plancher, plakater og computer-programmer at forklare deres forældre, hvad det er, de har gang i på skolen i forhold til læringsmål og undervisningsplaner.
"Johannes virker helt vildt engageret i at fortælle om det. Og i stedet for det normale svar, når man spørger derhjemme, hvad de har lært i skolen, nemlig "ingenting", så får vi nu en masse at vide fra vores søn," siger Monica Simonsen, der er med til sin anden forældre-fernisering på Sophienborgskolen.

Har været succes

Efter en indkøringsfase sidste skoleår, hvor forældre-ferniseringerne blev lavet i mindre omfang som optakt til skole-hjem-samtalerne, kører forældre-ferniseringerne i dette skoleår helt uafhængig af skole-hjem-samtalerne. Forældre-ferniseringen onsdag var derfor den kun anden fulde forældre-fernisering i 4. årgang, hvor forældrene kom alene for at få 'vist' undervisningen af deres børn. Og det havde mange, som ved den første fernisering, lyst til.
"Opbakningen har været virkelig god, og mange er mødt op med åbent sind," siger Trine Knudsen, der er klasselærer i 4.a og ligesom forældrene og eleverne glad for det nye tiltag.
"Nu er det jo ikke bare mig, der skal sige og fortælle det hele. Eleverne skal selv på banen, og når det bliver lavet på den her måde, har de jo noget konkret at tale ud fra. Det gør, at skolens mål og undervisning bliver meget mere tydelig og forståelig - ikke bare for forældrene, men også for eleverne, der bliver nødt til at forholde sig til det, de lærer, for at kunne formidle det til deres forældre," forklarer Trine Knudsen.

Børnene viste med stor iver for deres forældre, hvad de laver i skolen. Foto: Steen Tue Bjerborg

Børnene viste med stor iver for deres forældre, hvad de laver i skolen. Foto: Steen Tue Bjerborg

Tidspunkt problem

Ligesom de andre lærere på årgangen stod Trine Knudsen stand-by, hvis der skulle være opstå nogle uddybende svar, som eleverne ikke kunne give. Men det virkede nu ikke som om, at lærerne behøvede at sige særlig meget. Forældrene var glade og tilfredse med deres børns forklaringer. Men der var dog en ting, som de gerne ville have ændret til næste gang.
"Tidspunktet, det foregår på. Første gang var det fra kl. 8.30 og i dag fra kl. 13.30. Og det er altså en udfordring i forhold til ens arbejde," slutter Monica Simonsen.
Lærerne og lederne på Sophienborgskolen er dog også opmærksom på problemet, og det er noget, som de vil tage op i den evaluering, der følger oven på de sidste forældre-ferniseringerne i foråret.

Opbakningen til forældreferniseringen på Sophienborgskolen var stor, selvom den lå midt på dagen. Foto: Steen Tue Bjerborg

Opbakningen til forældreferniseringen på Sophienborgskolen var stor, selvom den lå midt på dagen. Foto: Steen Tue Bjerborg

På computerne kunne eleverne vise nogle af de programmer og opgaver, de har arbejdet med. Foto: Steen Tue Bjerborg

På computerne kunne eleverne vise nogle af de programmer og opgaver, de har arbejdet med. Foto: Steen Tue Bjerborg

På forældreferniseringen blev det, eleverne lærer, meget mere overskueligt og konkret for forældrene. Foto: Steen Tue Bjerborg

På forældreferniseringen blev det, eleverne lærer, meget mere overskueligt og konkret for forældrene. Foto: Steen Tue Bjerborg

Publiceret 21 December 2015 07:00