På Gadevang Skole får de ældre elever meget ud af at lære videre til de yngre.

På Gadevang Skole får de ældre elever meget ud af at lære videre til de yngre.

En lille skole der overlever i den store folkeskole

Gadevang Skole giver et anderledes folkeskoletilbud med kun 40 elever på tre årgange

En skole med blot 40 børn fordelt på 0.-3. klassetrin.

Det er, hvad man kan finde i Gadevang, hvor Gadevang Skole har overlevet den sparekniv, som mange kommuner i landet ellers lystigt svinger over små, lokale skoler.

Gadevang Skole fortsætter sin eksistens som en del af Hillerødsholmskolen - og har formået at gøre den lille størrelse til en stor fordel.

"Det er klart, at en lille skole er mere sårbar, men størrelsen giver samtidig en masse muligheder. Der er et andet sammenhold på skolen, og børnene har en stor forståelse for hinanden, fordi alle kender hinanden så godt. Forældregruppen er også tæt," fortæller skolebestyrelsemedlem og forælder Sara Franck, som bor i området og bevidst har valgt en skole i en "andedam" til sine to døtre, Olivia i 3. klasse og Mathilde i 0. klasse.

Startede kun fem elever

I sommer startede 12 børn på skolen - et ganske højt antal. Til sammenligning startede blot fem børn på skolen året før. Skolens lille elevantal betyder også, at eleverne får undervisning på hold på tværs af alder alt efter deres niveau. Det er en undervisningsform, som stiller høje krav til lærerne.

"Jeg synes, det er den helt rigtige måde at gøre det på. For der er ingen, der bliver bedre af at arbejde med noget, der er for let - eller noget, der er for svært," siger klasselærer Louise Friis, som er den ene af skolens to lærere.

Samtidig er "sidemandsoplæring", hvor de store lærer videre til de små, også en del af hverdagen. Det giver fordele for begge parter, forklarer Louise Friis:

"Når eleverne kan lære noget fra sig, så er det fordi, de har forstået det. De får også rigtig meget ud af at formulere stoffet for andre".

Forælder Sara Franck oplever også store fordele ved, at eleverne sættes sammen på tværs af alder:

"Det giver en anderledes samhørighed, nærvær og respekt for hinanden. Eleverne rykker sammen," siger hun.

Elever på fire forskellige klassetrin arbejder sammen om projekterne.

Elever på fire forskellige klassetrin arbejder sammen om projekterne.

Udedag

Som et anderledes initiativ på skolen har de også indført en ugentlig udedag. Her går ungerne godt pakket ind i regntøj, flyverdragter eller sommertøj ud i skov og natur og får undervisning der.

Her lærer de så for eksempel om bogstaver ved at finde ting, der starter med 'A' eller 'B', i naturen, eller de laver regnestykker med sten, grene eller blade, de finder.

"De får både noget socialt og noget fagligt ud af det - socialt fordi de så ikke lige sidder ved siden af den, de har siddet ved siden af den sidste måned. Samtidig får de frisk luft og bruger kroppen på en anden måde. Der kommer meget godt ud af at rykke op i det vante," siger Louise Friis, som har været lærer på skolen i 15 år med små afstikkere.

Sara Franck sætter som forælder også stor pris på udedagen. Familien flyttede til Gadevang for fem år siden - også for at komme tættere på naturen.

"Børnene får frisk luft i kinderne og får en anderledes oplevelse ved at være ude. Det giver variation i hverdagen, og de ser helt klart frem til det."

Sara Franck er en af de forældre, som nyder, at hendes børn kan gå på en lille skole. Her ses hun med døtrene Olivia og Mathilde.

Sara Franck er en af de forældre, som nyder, at hendes børn kan gå på en lille skole. Her ses hun med døtrene Olivia og Mathilde.

Mindre dramatisk

Sara Franck fremhæver også det gode samarbejde med Gadevang Asyl, den selvejende naboinstitution med vuggestue, børnehave og fritidshjem - et samarbejde som giver en mindre dramatisk overgang mellem børnehave og skole for børnene.

Nogle af pædagogerne følger med som undervisere, når børnene hver onsdag får undervisning på Hillerødsholmskolen. Her er de fornødne faglokaler til for eksempel fysik og billedkunst, og børnene bliver gjort bekendt med den skole, de skal starte på fra 4. klasse.

"Det er vigtigt at være en del af en større skole, og der bliver gjort meget for at integrere børnene på Hillerødsholmskolen. At de lærer skolen at kende hver onsdag, gør skiftet mindre dramatisk," siger Sara Franck.
Forældrene arrangerer sammen cykelhold, hvor en voksen cykler med en gruppe børn fra Gadevang til Hillerødsholmskolen.

Fleksibilitet

En lille skole kan også lettere være fleksibel, når det gælder ringetider. Så på Gadevang Skole er der ingen klokke, der ringer, når en time begynder.

"Hvis børnene har frikvarter og er i gang med en god leg, så kan vi lige strække pausen lidt. Og omvendt hvis de er meget koncentrerede om undervisningen, så kan vi strække timen lidt. Det giver ro til fordybelse," siger Louise Friis.

Starten på skoledagen er også fleksibel. Skolen har nemlig valgt at lægge en halv times frivillig "lektiecafe" fra klokken 8-8.30 om morgenen - en lektiecafe som ellers på mange skoler ligger sidst på dagen. I den såkaldte "flextid" får eleverne opgaver efter deres niveau eller mulighed for at lave lektier.

"Forældrene har mulighed for at sidde med, og vi lærere har ro til at få snakket lidt med forældrene," forklarer Louise Friis.

Antallet af børn, der skal starte i skolen til sommer, ser ikke ud til at være så højt, som det var i år. Men cirka en fjerdedel af skolens elever bor ikke i Gadevang, og det tal håber skolen bliver til endnu flere.

Publiceret 17 December 2014 06:00