Politikerne roser både elever og lærere i kommunen, efter at den nyeste kvalitetsrapport viser et flot karaktergennemsnit ved afgangsprøven i sommer. Arkivfoto: John Jessen Hansen

Politikerne roser både elever og lærere i kommunen, efter at den nyeste kvalitetsrapport viser et flot karaktergennemsnit ved afgangsprøven i sommer. Arkivfoto: John Jessen Hansen

Skolerapport gav anledning til ros

Politikerne vil have fokus på kvaliteten i naturfagsundervisning, på fravær og på de mange forældre, der vælger privatskoler

Der var ros til både lærere, elever og skoleledelser, da byrådet forleden godkendte kvalitetsrapporten for Hillerød Kommunes skoler i skoleåret 2012-13.

Rapporten peger blandt andet t på, at elevernes gennemsnitskarakter på 7,2 - på trods af lærerlockouten i april - placerer sig på det højeste niveau i de fem år, rapporten er lavet. Kun i 2010 var niveauet lige så højt.

Peter Frederiksen fra Venstre glædede sig over de mange positive resultater på skolerne.

"Det er rigtig godt, men vi skal også være opmærksomme på de steder, hvor det ikke går så godt. Vi ser dumme fald i karaktererne i naturfag og matematik, selvom vi havde en forventning om bedre resultater der. Så det skal vi være obs på. Samtidig er jeg rigtig glad for, at vi minder skoleledelserne om at gøre en indsats for at gøre folkeskolerne attraktive. For mange borgere er privatskolerne det lokale tilbud. Derfor er det vigtigt, skolerne lægger i selen for at blive valgt til," sagde han.

Vælger privatskole

Ifølge rapporten vælger en femtedel af Hillerøds forældre at sende deres børn i privatskole, og det var også et tal, der fik de Radikales Christina Thorholm til at rejse sig i byrådssalen:

"Vi har en udfordring i det, at stadig flere vælger folkeskolen fra. Folkeskolen er en vigtig dannelsesinstitution, som vi gerne vil have mange ind i," sagde hun, men glædede sig samtidig over, at eleverne får flere undervisningstimer.

Stort fravær

Hun pegede også på, at der skal fokus på stigende fravær. Ifølge rapporten er elevfraværet er steget fra 5.6 procent i 2011/2012 til 6,1 procent i 2012/2013. Samtidig har lærerne et fravær på cirka 8 procent - et tal der ifølge rapporten ikke er sammenligneligt med tidligere år.

Også Venstres Hanne Kirkegaard tog emnet om fravær op:

"Vi får ikke forældrene til at vælge folkeskolen til, når lærerne har et højere fravær end eleverne. Så vi skal kigge på arbejdsmiljøet for at sænke det høje sygefravær," sagde hun.

Louise Colding Sørensen fra Socialdemokraterne roste lærerne:

"De har haft et uskøn konflikt, men det har ikke sænket kvaliteten i eksamenresultatet. Vi skal fortsat have fokus på kvaliteten i undervisningen. Samtidig skal eleverne have ros for, at der er sket et løft. Så der er positive takter forud for den læringsreform, vi skal i gang med," sagde hun.

Hun pegede på, at der er fint, der er så gode privatskoler i kommunen, men at det er vigtigt at fastholde folkeskolernes kvalitet, så forældrene ikke vælger dem fra.

"Vi skal have fokus på naturfagene, for vi har så mange virksomheder i kommunen, der benytter sig af folk, der er stærke inden for naturfag, og hvis vi gerne vil beholde børnene her, eller få dem til at flytte tilbage efter endt uddannelse, så ligger der en indsats inden for naturfagene," sagde hun.

Publiceret 23 December 2013 08:00