Kirsten S. Christoffersen er ved at pakke kontoret sammen - snart skal pragtvillaerne med søudsigten erstattes af nyindrettede lokaler i København.

Kirsten S. Christoffersen er ved at pakke kontoret sammen - snart skal pragtvillaerne med søudsigten erstattes af nyindrettede lokaler i København.

Universitet pakker sammen efter 84 år i Hillerød

Ferskvandsbiologisk laboratorium forlader tre villaer på Helsingørsgade og rykker til hovedstaden

Af
Tim Panduro

 “Plankton in the Illinois River 1903”. Ordene står præget på bogens brune læderryg. 110 år har bogen fået lov til at eksistere, næppe uden at blive gennembladret mere end et par håndfulde gange.
Nu er det helt slut. Når måneden er omme kommer oprydningsholdet, og det sandsynligvis eneste danske eksemplar af bogen må lide makuleringsdøden. Det samme må nogle tusinde andre bøger og tidsskrifter.
Det er nemlig flyttedag på Helsingørsgade. Og når man skal flytte flere laboratorier, et bibliotek og et helt studiemiljø, der ellers har holdt til i de samme lokaler i 84 år, må der en vis oprydning til.
Med andre ord: Københavns Universitets dage i Hillerød er talte. 1. juni begynder et nyt liv for Ferskvandsbiologisk Laboratorium i Universitetsparken i København. Flytningen er en del af en fortætning af studiemiljøerne - og praktiske hensyn er også inde i billedet.
“Vi er ikke blevet tvunget til at flytte, og det er noget vi selv har talt om i årevis. Der kommer større og større krav til faciliteterne, og vi har ikke kunnet udvide heroppe”, siger professor i arktisk ferskvandsbiologi Kirsten S. Christoffersen, der er leder af laboratoriet.
“Her er vi fordelt over flere bygninger, og selv om det er hyggeligt, er det også lidt upraktisk.”

Startede på Torve

Laboratoriet blev skabt af professor Carl Wesenberg-Lund, der startede med at leje en lejlighed i det daværende Hotel Københavns bygning på Torvet i 1929. I 1939 fik han tilskud fra Carlsbergfondet til at indrette laboratorium i en villa på Helsingørsgade - og siden er der kommet knopskydning, så endnu tre villaer og en portnerbolig er inddraget til formålet - blandt andet end pragtvilla opført omkring forrige århundredeskifte af teglværksejer Heinrich Clausen, der var en af Hillerøds helt store erhvervsmænd på den tid.
Selv om Slotssøen fra tid til anden er blevet brugt som forsknings- og forsøgsobjekt, betyder flytningen fra søen ikke det store fagligt.
“I forvejen er det søer som Furesø og Esrum Sø, vi bruger mest”, siger Kirsten S. Christoffersen.
“Så det, vi mister ved flytningen er herlighedsværdien, fred og ro og det, at vi ikke er en del af de daglige trakasserier, der kan være på et universitet. Vi har opbygget en korpsånd her i Hillerød. Alle kender alle, og vi hjælper hinanden. Men på den anden side flytter os på den anden side heller ikke så meget, som vi kunne, fordi vi ikke får input udefra,” siger professoren.
“Vi flytter absolut ikke herfra med mismod, men med lidt vemod.”

Det meste af laboratorie-udstyret kan genbruges, men udsugningen er skabt til Hillerød og kan ikke genanvendes.

Det meste af laboratorie-udstyret kan genbruges, men udsugningen er skabt til Hillerød og kan ikke genanvendes.

Det er prægtige omgivelser, laboratoriet flytter fra.

Det er prægtige omgivelser, laboratoriet flytter fra.

Medarbejdere og studerende har travlt med pakkeriet.

Medarbejdere og studerende har travlt med pakkeriet.

Publiceret 21 May 2013 09:00