Ny rapport:

Hillerøds folkeskole-elever klarer sig bedre til eksamen nu

Ny kvalitetsrapport for skoleåret 2011-2012 viser, at elever i Hillerøds folkeskoler opnåede bedre karakterer ved eksamen i 9. klasse i 2011 end i 2010. Alligevel er Hillerød Kommunes placering blandt landets 98 kommuner dalet

Af
Af Vibeke Scheibel

Ser man på gennemsnits-karaktererne for folkeskolens afgangsprøve i Hillerød Kommunes folkeskoler i 9. klasse, så er det stort set gået frem over hele linien. Og for ingen fags vedkommede er det gået tilbage.
De forbedrede resultater gælder de lokale 9. klasses folkeskole-elever i 2011 set i forhold til 2010, og resultaterne fremgår af en ny endnu ikke endeligt politisk godkendt rapport fra Skoleafdelingen i Hillerød Kommune: "Kvalitetsrapport for skoleåret 2011/2012".

Her blot nogle eksempler på de forbedrede resultater: Dansk læsning er gået frem fra 6,1 til 6,8 i gennemsnit, mens engelsk mundtlig er gået frem fra 7,7 til 7,9.
Blandt alle prøve-fag er det kun i mundtlig dansk, at karaktergennemsnittet ikke er gået frem, det ligger begge år stabilt på 7,8.

Stigning på landsplan

Men det er åbenbart også gået bedre for elever til folkeskolens afgangsprøve (FSA) andre steder i Danmark.
For i forhold til landets 98 kommuner ligger Hillerød Kommune på en 20. plads (orden ikke medregnet), når man ser på gennemsnitskarakterene for FSA i 2011. Her lå kommunen betydeligt bedre - nemlig på en 11. plads - i 2010.

De længste 'hop' ned ad rangstien for Hillerød Kommunes resultater til FSA er:
Dansk retstavning. 2010: En 15. plads. 2011: En 25. plads.

Dansk skriftlig fremstilling. 2010: En 11. plads. 2011: En 34. plads.

Matematik problemløsning. 2010: En 9. plads. 2011: En 22. plads.
Fysik/kemi. 2010: En 17. plads. 2011: En 31. plads.
Samlet viser afgangskaraktererne for 2011, at Hillerød Kommunes folkeskoler dog stadig ligger over landsgennemsnittet i alle fag undtagen orden.

De lokale skoler klarer sig særligt godt i mundtlig dansk og engelsk, læsning i dansk og færdigheder i matematik. Her ligger Hillerød i 2011 blandt de 15 bedste kommuner.

Mange vælger gymnasium

De i alt 92 siders kvalitetsrapport viser også en del andre ting end karaktergennemsnit ved FSA - for eksempel resultater af en undersøgelse af elevernes trivsel på alle klassetrin.
Trivselsundersøgelsen gennemført i skoleåret 2011/12 viser, at den generelle tilfredshed blandt eleverne ligger på niveau med landsgennemsnittet – 8,7 point ud af 10 i 0.-3. klasse og 8 point ud af 10 på de øvrige klassetrin.
Overgangen fra folkeskolen til ungdomsuddannelserne viser kvalitetsrapporten også noget om.

Her viser tallene, at blandt de lokale unge i Hillerød Kommune vælger væsentligt flere fortsat en gymnasial uddannelse end landsgennemsnittet, der i 2011 lå på 34 procent.

En lokal opgørelse tre måneder efter endt 9. klasse viser, at 40 procent valgte en gymnasial uddannelse i 2011, mens tallet var lidt højere i 2010 - nemlig 42 procent.

Færre unge elever i Hillerød vælger derimod en erhvervsuddannelse efter 9. klasse: Fire procent mod otte procent på landsplan i 2011.

Ser man på, hvor mange der vælger at fortsætte i et 10. klassetilbud eller lignende ligger Hillerød i 2011 på niveau med landsgennemsnittet, som er cirka 50 procent.

Rapporten skal godkendes

"Kvalitetsrapport for skoleåret 2011/2012" har netop været i høring hos skolebestyrelser, Danmarks Lærerforening – kreds 30 og MED- udvalg på de lokale folkeskoler.

I torsdags blev kvalitetsrapporten og høringssvar godkendt af Børne- og Familieudvalget i Hillerød Kommune, og på årets sidste byrådsmøde den 19. december forventes rapporten endeligt godkendt af byrådet.

Publiceret 11 December 2012 09:00

SENESTE TV